۹ مهر 1397
4K
۹ مهر 1397
4K
۹ مهر 1397
4K
۹ مهر 1397
4K
#als_7975 پیجم تو اینستا دنبال کنید تازه واردم

#als_7975 پیجم تو اینستا دنبال کنید تازه واردم

۷ مرداد 1397
3K
برام دعا کنین

برام دعا کنین

۱۰ خرداد 1397
7K
دستم به سمت تلفن می رود و باز می گردد چون کودکی که به او گفته اند شیرینی روی میز مال مهمان هاست... #سارا_محمدی_اردهالی

دستم به سمت تلفن می رود و باز می گردد چون کودکی که به او گفته اند شیرینی روی میز مال مهمان هاست... #سارا_محمدی_اردهالی

۶ اردیبهشت 1397
5K
ما ته تغاریا بیشـتر از بقیـه یِ بچـه ها، وابسته یِ مادر و پـدرامـون میشیم... ذره ذره پیـر شدنِ مادرا و از کار افتادنِ پدرا رو می بینیم و جـونمون آروم آروم در میـره از ...

ما ته تغاریا بیشـتر از بقیـه یِ بچـه ها، وابسته یِ مادر و پـدرامـون میشیم... ذره ذره پیـر شدنِ مادرا و از کار افتادنِ پدرا رو می بینیم و جـونمون آروم آروم در میـره از تنمـون.... مریض شدنشونُ میبینیم و از پا می افتیم.... بیشتـر از بقیه دردِ "یکی یکی ...

۲ اردیبهشت 1397
5K
۲۵ مهر 1396
2K
...

...

۱۰ مهر 1396
5K
۳۱ اردیبهشت 1396
5K
۳۱ اردیبهشت 1396
5K
۳۱ اردیبهشت 1396
4K
۳۱ اردیبهشت 1396
4K
۲۵ بهمن 1395
4K
کفشم چطوره؟؟؟؟

کفشم چطوره؟؟؟؟

۱۳ بهمن 1395
9K
۱۰ بهمن 1395
5K
۱۰ بهمن 1395
5K
۱۰ بهمن 1395
4K
من ک ندارم از اینا...

من ک ندارم از اینا...

۱۰ بهمن 1395
4K