#عکس.نوشته

#عکس.نوشته

۲۲ آبان 1397
58
#عکس.نوشته

#عکس.نوشته

۲۲ آبان 1397
19
اوه اوه...دیگ افتادیم تو سن سرازیری پیری🤔🤔😒😒

اوه اوه...دیگ افتادیم تو سن سرازیری پیری🤔🤔😒😒

۲۱ آبان 1397
1K
#kurd

#kurd

۲۱ آبان 1397
31
#kurd لباس کوردی

#kurd لباس کوردی

۲۱ آبان 1397
145
#kurd

#kurd

۲۱ آبان 1397
39
۲۱ آبان 1397
27
۲۰ آبان 1397
1K
دخترا شلغمـ نباشیـــد 😂

دخترا شلغمـ نباشیـــد 😂

۲۰ آبان 1397
24
. اینجا دلت واسم تنگ شده بود.. اینجا سرما خورده بودی.. اینجا داشتم بهت پیام میدادم، تو پیش دستی کردی! -چقدر خوشحال بودم -اینجا دعوامون شد اینجا همو بلاک کردیم! اینجا مثلا میخوایم عادی رفتار ...

. اینجا دلت واسم تنگ شده بود.. اینجا سرما خورده بودی.. اینجا داشتم بهت پیام میدادم، تو پیش دستی کردی! -چقدر خوشحال بودم -اینجا دعوامون شد اینجا همو بلاک کردیم! اینجا مثلا میخوایم عادی رفتار کنیم آشتی کردیم این استیکره رو میفرستادی هی! اینجا نصفه شب هوس قیمه کرده بودی ...

۱۹ آبان 1397
45
۱۶ آبان 1397
13
۱۳ آبان 1397
1K
۱۰ آبان 1397
8