سمانه

saniya.69

ما گناهی نداریم این روزگار بی وفاست......
پستایی که میزارم مخاطب خاصی نداره

این حساب کاربری خصوصی میباشد