❤alireza❤

samsom14

"آرامِش ِجــــــــــان"،این بهترین تعبیر از تمام توست..❤

#علیرضام_عزیزم، #احساسم به تو را چه بنامم؟ #دوست_داشتن؟ #عشق؟ #نیاز؟ یا ... نمی دانم ! نمی دانم ! وقتی مجالِ معنا نمی دهد عطر تنت ، با #چشم هایت به #لب هام بیاموز کلمات را ...

#علیرضام_عزیزم، #احساسم به تو را چه بنامم؟ #دوست_داشتن؟ #عشق؟ #نیاز؟ یا ... نمی دانم ! نمی دانم ! وقتی مجالِ معنا نمی دهد عطر تنت ، با #چشم هایت به #لب هام بیاموز کلمات را ! بگو حسی که دارم ، نامش چیست ؟ بگذار چیزی بگویم ، که هیچ ...

۱۹ ساعت پیش
25K
#علیرضای من دوست داشتنت دلیل نمیخواد، دوست داشتنت یه اتّفاق بود که بی خبر آمد وتمام حُفره های قلب مرا پرکرد ...

#علیرضای من دوست داشتنت دلیل نمیخواد، دوست داشتنت یه اتّفاق بود که بی خبر آمد وتمام حُفره های قلب مرا پرکرد ...

۱۹ ساعت پیش
8K
گاهی #دوستت_دارم.... و گاهی دوست تَرت میانگین را ڪہ بگیری... #دیوانه ات هستم..✵‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

گاهی #دوستت_دارم.... و گاهی دوست تَرت میانگین را ڪہ بگیری... #دیوانه ات هستم..✵‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۱۹ ساعت پیش
4K
دلتنگت که می‌شوم به سراغ شعر می‌روم تنها جایی که بی‌دغدغه می‌توانم بگویم دوستت دارم و ببوسمت و هیچ کس نداند که تو منظور عاشقانه‌های منی ای منظور تمام عاشقانه‌های من ! بی دلیل بی ...

دلتنگت که می‌شوم به سراغ شعر می‌روم تنها جایی که بی‌دغدغه می‌توانم بگویم دوستت دارم و ببوسمت و هیچ کس نداند که تو منظور عاشقانه‌های منی ای منظور تمام عاشقانه‌های من ! بی دلیل بی اجازه بی دغدغه دوستت دارم

۱۹ ساعت پیش
9K
#علیرضام تورا آرام... اما بی قرار دوست دارمت..

#علیرضام تورا آرام... اما بی قرار دوست دارمت..

۱ روز پیش
6K
#علیرضام در این دنیای شلوغ... سنجاقت کرده ام به دلم...♥ ️

#علیرضام در این دنیای شلوغ... سنجاقت کرده ام به دلم...♥ ️

۱ روز پیش
22K
دوستت دارم هایت را به کسی نگو نگه دار برای خودم... من جانم را ... برای شنیدنش... کنار گذاشته ام....

دوستت دارم هایت را به کسی نگو نگه دار برای خودم... من جانم را ... برای شنیدنش... کنار گذاشته ام....

۱ روز پیش
6K
بانو این روزها بانویِ مردی شدن سخت است! از آن سخت تر بانوی مردی ماندن است.. این روزها مردِ زنی شدن سخت است! مردِ زنی ماندن سخت تر است.. در عصرِ مُدرنیته و اِبتذال ، ...

بانو این روزها بانویِ مردی شدن سخت است! از آن سخت تر بانوی مردی ماندن است.. این روزها مردِ زنی شدن سخت است! مردِ زنی ماندن سخت تر است.. در عصرِ مُدرنیته و اِبتذال ، باید بشویم آدمِ چند دهه قبل .. باید یکی پیدا شود شبیه آدم هایِ چند ...

۱ روز پیش
26K
دور نباش در این دنیایِ کوچک! در این آغوشِ دنج! نزدیک تر باش،از روح به جان، نزدیک تر باش،از جان به تن، نزدیک تر باش،از تن به من! تو خود من باش!

دور نباش در این دنیایِ کوچک! در این آغوشِ دنج! نزدیک تر باش،از روح به جان، نزدیک تر باش،از جان به تن، نزدیک تر باش،از تن به من! تو خود من باش!

۲ روز پیش
8K
‌قشنگی هر اسمی بستگی داره به اون کسی که صداش میکنه به سلامتیه قشنگـترین موسـیقی دنـیا یعـنی... صـدای قلـب کسـی کـه همـه زنـدگـیته{♥ ️} ‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌قشنگی هر اسمی بستگی داره به اون کسی که صداش میکنه به سلامتیه قشنگـترین موسـیقی دنـیا یعـنی... صـدای قلـب کسـی کـه همـه زنـدگـیته{♥ ️} ‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۲ روز پیش
6K
از تمامِ خودم گونه هایم را بیشتر دوست دارم که طعمِ بوسه های تو را چشید و قلبم را که برای چشم های تو تپید باقی اش از عمر من بیهوده بود...

از تمامِ خودم گونه هایم را بیشتر دوست دارم که طعمِ بوسه های تو را چشید و قلبم را که برای چشم های تو تپید باقی اش از عمر من بیهوده بود...

۲ روز پیش
10K
عشق شاید همین باشد همین که وقتی نیستی هزار سوال در ذهنم میچرخد کجاست...؟ چکار میکند...؟ عشق شاید همین باشد نگرانی های من باشد ... همین که به خود میگویم کاش زودتر بیاید کاش بیاید ...

عشق شاید همین باشد همین که وقتی نیستی هزار سوال در ذهنم میچرخد کجاست...؟ چکار میکند...؟ عشق شاید همین باشد نگرانی های من باشد ... همین که به خود میگویم کاش زودتر بیاید کاش بیاید ... ودیگر نرود ... اصلا عشق شاید همین باشد که مدام از خودم میپرسم اصلا ...

۲ روز پیش
10K
بی تو من با این همه تو چه کنم ؟

بی تو من با این همه تو چه کنم ؟

۲ روز پیش
7K
عاشقانه ترین شعرم را روزی در آغوش تو خواهم سرود آنروز که طبیعت به احترام ما سکوت خواهد کرد و تو دوستت دارم را به لهجه ی باران و عشق را به زبان بوسه بر ...

عاشقانه ترین شعرم را روزی در آغوش تو خواهم سرود آنروز که طبیعت به احترام ما سکوت خواهد کرد و تو دوستت دارم را به لهجه ی باران و عشق را به زبان بوسه بر بند بند تنم جاری می کنی من فریاد زنان این راز را به جهانیان خواهم ...

۲ روز پیش
13K
بہ تـو فڪر می‌ڪنم و تـو همیشہ در عجیب‌ترین زمان و غریب‌ترین مڪان‌ها در قلب منی چہ احساسی زیبایی است ڪہ ناڪَهان با فڪر زیباے تـو غافلڪَیر شوم...

بہ تـو فڪر می‌ڪنم و تـو همیشہ در عجیب‌ترین زمان و غریب‌ترین مڪان‌ها در قلب منی چہ احساسی زیبایی است ڪہ ناڪَهان با فڪر زیباے تـو غافلڪَیر شوم...

۴ روز پیش
5K
❤ در ذهــــــــــــن زنانه ی من........... مرد یعـــــــــــنی تکیه گاهی امـــــــــــــن............. یعنی بوسه ای از روی عـــــــــــــــشق بدون اندکـــــــــــــی شرم........... در ذهن زنانه ی من............. مرد یعنی کوه بودن................. پر از سخــــــــــــاوت بودن................ پر از ...

❤ در ذهــــــــــــن زنانه ی من........... مرد یعـــــــــــنی تکیه گاهی امـــــــــــــن............. یعنی بوسه ای از روی عـــــــــــــــشق بدون اندکـــــــــــــی شرم........... در ذهن زنانه ی من............. مرد یعنی کوه بودن................. پر از سخــــــــــــاوت بودن................ پر از حــــــــــــــیای مردانـــــــــــه.......... در کنار این ابهت...... لوس شدن های بچگــــــــــانه.............. در ذهن زنانه ی من................. ...

۴ روز پیش
8K
واژه ها قد نمیدهند ارتفاع دلتنگی ام را

واژه ها قد نمیدهند ارتفاع دلتنگی ام را

۴ روز پیش
5K
یکـــی باید باشد ،، که وقتـــی نگاهــــش می کــنی نه اینـــــکه غصــــه هایت ،، یــادت برود نــــه ،، فقــــــط یادت بیـــــاید ،، دلیل بزرگـــــــــتری برای خوشحــــــال بودن داری ،،

یکـــی باید باشد ،، که وقتـــی نگاهــــش می کــنی نه اینـــــکه غصــــه هایت ،، یــادت برود نــــه ،، فقــــــط یادت بیـــــاید ،، دلیل بزرگـــــــــتری برای خوشحــــــال بودن داری ،،

۴ روز پیش
5K
لمسِ قشنگی‌ ست واژه‌یِ

لمسِ قشنگی‌ ست واژه‌یِ "خوشبختی"... و من خوشبخت‌ ترینم با تو! همین که قلبم به شوقِ تو میتپد، همین که میدانم دوستم داری، برایم کافیست...💜

۴ روز پیش
6K
می شود در همین لحظه از راه برسی و جوری مرا در آغوش بگیری که حتی عقربه ها هم جرات نکنند از این لحظه عبور کنند!؟ و من به اندازه ی تمام روزهای نبودنت تو ...

می شود در همین لحظه از راه برسی و جوری مرا در آغوش بگیری که حتی عقربه ها هم جرات نکنند از این لحظه عبور کنند!؟ و من به اندازه ی تمام روزهای نبودنت تو را ببوسم و در این زمانِ متوقف، سال ها در آغوشت زندگی کنم؛ بی ترس ...

۴ روز پیش
9K