دلم برای کسی تنگ شده است که هیچکس جای خالیش را برایم پر نمیکند وهیچ چیزمرا از هجوم خالی اونمی رهاند با او خاطراتی دارم که تمام نمیشود بلکه تمامم میکنـــد @channelhasti

دلم برای کسی تنگ شده است که هیچکس جای خالیش را برایم پر نمیکند وهیچ چیزمرا از هجوم خالی اونمی رهاند با او خاطراتی دارم که تمام نمیشود بلکه تمامم میکنـــد @channelhasti

۸ شهریور 1397
33
#The city

#The city

۷ شهریور 1397
11
#Nature

#Nature

۷ شهریور 1397
10
۶ شهریور 1397
9
دلــــــــــم براے ڪسے تنگ است ڪه گمان مے ڪردم مے آیــــــــــد مے مانــــــــــد وبہ تنهــــــــــاییم پایان مے دهــــــــــد!!! آمــــــــــد رفتــــــــــ وبہ زنـــــــــــــــدگے ام پایان داد...

دلــــــــــم براے ڪسے تنگ است ڪه گمان مے ڪردم مے آیــــــــــد مے مانــــــــــد وبہ تنهــــــــــاییم پایان مے دهــــــــــد!!! آمــــــــــد رفتــــــــــ وبہ زنـــــــــــــــدگے ام پایان داد...

۶ شهریور 1397
61
#Jewel

#Jewel

۵ شهریور 1397
9
من صید دیگری نشوم وحشی توام ،، اما توهم برون مرو از صیدگاه من ،،، #وحشی_بافقی

من صید دیگری نشوم وحشی توام ،، اما توهم برون مرو از صیدگاه من ،،، #وحشی_بافقی

۱۳ دی 1396
42
۱۳ دی 1396
21
دورد بر ایران اسلامی...

دورد بر ایران اسلامی...

۱۳ دی 1396
41
۱۳ دی 1396
20
۱۳ دی 1396
9
۱۳ دی 1396
12
بفرماییدنهار

بفرماییدنهار

۱۱ دی 1396
35
۹ دی 1396
16