...

...

۱۵ دی 1396
260
..

..

۱۵ دی 1396
259
استین .لباس بلوچی

استین .لباس بلوچی

۱۲ دی 1396
291
لباس بلوچی‌

لباس بلوچی‌

۱۲ دی 1396
259
استین لباس بلوچی

استین لباس بلوچی

۱۲ دی 1396
287
هنر دست خودم .

هنر دست خودم .

۱۲ دی 1396
260
من تکرار یک تنهایی ام ! در چشم هایی که تمام چشم ها را دوست می دارد ... 👉 👈

من تکرار یک تنهایی ام ! در چشم هایی که تمام چشم ها را دوست می دارد ... 👉 👈

۱۸ اردیبهشت 1396
261
زنها وقتی دلگیرند هر چه بپرسی می گویند «هیچی، مهم نیست، می گذرد» این یعنی هیچ جا نرو کنارم بشین دوباره بپرس دوباره پرسیدن هایت حالم را خوب میکند

زنها وقتی دلگیرند هر چه بپرسی می گویند «هیچی، مهم نیست، می گذرد» این یعنی هیچ جا نرو کنارم بشین دوباره بپرس دوباره پرسیدن هایت حالم را خوب میکند

۱۸ اردیبهشت 1396
290

"چوب خدا" شاید همان بغضی باشد که دخترت سالها بعد می خورد.... و تو در عمق چشمانش خاطره تلخ رفتنت را می ببینی... تو را نمیدانم اما... من به خدایی که آن بالاست عجییب معتقدم...

۱۳ اردیبهشت 1396
263
اوقاتم که تلخ میشود زیر لب یک بار صدایت میزنم وبعد.... لبهایم را میچشم! چقدر شیرینی تـــــــــــــو! ‎ ☝️

اوقاتم که تلخ میشود زیر لب یک بار صدایت میزنم وبعد.... لبهایم را میچشم! چقدر شیرینی تـــــــــــــو! ‎ ☝️

۴ اردیبهشت 1396
284
راهــــش را تقـســیــم ڪــرد ... رفتنـش بھ مــن رســید ... رسیـدنش بھ دیگــری ... ‌

راهــــش را تقـســیــم ڪــرد ... رفتنـش بھ مــن رســید ... رسیـدنش بھ دیگــری ... ‌

۴ اردیبهشت 1396
260
ازکجای این زندگےمجازےتو رابیرون بکشم‌‌دردِنبودنت واقعےست لعنتی

ازکجای این زندگےمجازےتو رابیرون بکشم‌‌دردِنبودنت واقعےست لعنتی

۴ اردیبهشت 1396
258

"خودم" معشوقه ی شعرهایم کرده بودمت انصاف نبود از راه نرسیده "تو" را بگیرد و با خودش ببرد... تصور کن حال رفتگری را که برگ ها را باعشق دور خودش جمع میکند و توفانی از خدا بی خبر، از راه نرسیده با خود میبردِشان...

۴ اردیبهشت 1396
259
: مَڹ مثلِ هَمیشہ . بَراےِ تو مینویسَم ..!! تو .. بہ نّیتِ هَرکہ

: مَڹ مثلِ هَمیشہ . بَراےِ تو مینویسَم ..!! تو .. بہ نّیتِ هَرکہ " دوست دارے" بخوان

۴ اردیبهشت 1396
260
هیچگاه فکر نمی کردم فاصله بینمان آنقدر زیاد شود که تو بی خیال زندگی کنی و من با خیالت بیخیال زندگی شوم !

هیچگاه فکر نمی کردم فاصله بینمان آنقدر زیاد شود که تو بی خیال زندگی کنی و من با خیالت بیخیال زندگی شوم !

۴ اردیبهشت 1396
270
می دانم

می دانم

۴ اردیبهشت 1396
284
تو را می خواهد شِکَر نمی خواهد قهوه ی خیال همیشه شیرین است

تو را می خواهد شِکَر نمی خواهد قهوه ی خیال همیشه شیرین است

۴ اردیبهشت 1396
263
هیچ

هیچ

۴ اردیبهشت 1396
259
+ اگه پادشاه بودم :]] 🌸 + شک نکن :]] 🍃 + صدای خندتو :]]] 🌸 + سرود ملی میکردم :]] 🍃 •

+ اگه پادشاه بودم :]] 🌸 + شک نکن :]] 🍃 + صدای خندتو :]]] 🌸 + سرود ملی میکردم :]] 🍃 •

۴ اردیبهشت 1396
272
گاه پریشان تر از این ها شدم از همه جا رانده ی دنیا شدم ماهی برگشته ز دریا شدم تا تو بگیری و بمیرانی ام

گاه پریشان تر از این ها شدم از همه جا رانده ی دنیا شدم ماهی برگشته ز دریا شدم تا تو بگیری و بمیرانی ام

۴ اردیبهشت 1396
285