รՁოiгՁ

samira9618

به حباب نگران لب یک رود قسم، و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت،
غصه هم میگذرد،
آنچنانی که فقط خاطره ای خواهدماند..
لحظه ها عریانند.
به تن لحظه خود،جامه اندوه مـپوشان هرگز...!!
زندگی ذره كاهیست،
كه كوهش كردیم،
زندگی نام نکویی ست،
كه خارش كردیم،
زندگی نیست بجز نم نم باران بهار،
زندگی نیست بجزدیدن یار
زندگی نیست بجزعشق،
بجزحرف محبت به كسی،
ورنه هرخاروخسی،
زندگی كرده بسی،
زندگی تجربه تلخ فراوان دارد، دوسه تاكوچه وپس كوچه واندازه یك عمر بیابان دارد.
ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم ...

کدومشو بدم ؟ 😁😁😁

کدومشو بدم ؟ 😁😁😁

۱۲ ساعت پیش
4K
😐😂

😐😂

۱۲ ساعت پیش
3K
من بمونم یا برم تو‌ چجوری راحتی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌

من بمونم یا برم تو‌ چجوری راحتی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۱۵ ساعت پیش
2K
کیا مثل منن😕😐😐

کیا مثل منن😕😐😐

۱۹ ساعت پیش
5K
بله اینجوریاست☺☺😀

بله اینجوریاست☺☺😀

۱۹ ساعت پیش
4K
👌👌

👌👌

۱۹ ساعت پیش
4K
دارم طبق برنامه جلو میرم

دارم طبق برنامه جلو میرم

۱۹ ساعت پیش
2K
موافقید ؟؟؟ #عکس_نوشته

موافقید ؟؟؟ #عکس_نوشته

۱۸ ساعت پیش
4K
😅

😅

۱ روز پیش
2K
تـو چرا جمله نبـات و شکـری؟ «تو» چرا دلبرو شیرین نظری؟ #مولانا #مد

تـو چرا جمله نبـات و شکـری؟ «تو» چرا دلبرو شیرین نظری؟ #مولانا #مد

۱ روز پیش
6K
#‌دل عشوه مےفروخت ڪہ من مرغ زیرڪم اینڪ فتاده در سر زلف چو دام اوست #سعدے 💞 ‌

#‌دل عشوه مےفروخت ڪہ من مرغ زیرڪم اینڪ فتاده در سر زلف چو دام اوست #سعدے 💞 ‌

۱ روز پیش
3K
۶ روز پیش
2K
۶ روز پیش
2K
۶ روز پیش
2K
ژستاشون😁😁

ژستاشون😁😁

۶ روز پیش
2K
۵ روز پیش
1K
💤💤💤

💤💤💤

۵ روز پیش
1K
👀👀👀

👀👀👀

۵ روز پیش
2K
۵ روز پیش
3K
😁😁😁

😁😁😁

۵ روز پیش
3K