รՁოiгՁ

samira9618

به حباب نگران لب یک رود قسم، و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت،
غصه هم میگذرد،
آنچنانی که فقط خاطره ای خواهدماند..
لحظه ها عریانند.
به تن لحظه خود،جامه اندوه مـپوشان هرگز...!!
زندگی ذره كاهیست،
كه كوهش كردیم،
زندگی نام نکویی ست،
كه خارش كردیم،
زندگی نیست بجز نم نم باران بهار،
زندگی نیست بجزدیدن یار
زندگی نیست بجزعشق،
بجزحرف محبت به كسی،
ورنه هرخاروخسی،
زندگی كرده بسی،
زندگی تجربه تلخ فراوان دارد، دوسه تاكوچه وپس كوچه واندازه یك عمر بیابان دارد.
ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم ...

آدمها بازی کردن را دوست دارند این تو هستی که انتخاب میکنی هم بازیشون باشی یا اسباب بازیشون ...! دوست من اجازه نده اسباب بازی بشی ...!

آدمها بازی کردن را دوست دارند این تو هستی که انتخاب میکنی هم بازیشون باشی یا اسباب بازیشون ...! دوست من اجازه نده اسباب بازی بشی ...!

۴ روز پیش
4K
۵ روز پیش
2K
۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
3K
یعنی دهه هفتادیا و هشتادیا و نودیا میفهمن این عکس رو!؟

یعنی دهه هفتادیا و هشتادیا و نودیا میفهمن این عکس رو!؟

۳ هفته پیش
4K
آدما عوض نمیشن خرشون از پل میگذره 😏

آدما عوض نمیشن خرشون از پل میگذره 😏

۲۴ خرداد 1398
4K
۲۴ خرداد 1398
3K
۲۴ خرداد 1398
3K
ترامپ ۱ماه پیش: کار ایران تمامه ترامپ ۱هفته بعد: ما با ایران سرِجنگ نداریم ترامپ ۲هفته بعد: عید فطر مبارک ترامپ امروز بولتون را برکنار میکنم میخواهم با رو حانی دیدار کنم ترامپ بزودی: جانم ...

ترامپ ۱ماه پیش: کار ایران تمامه ترامپ ۱هفته بعد: ما با ایران سرِجنگ نداریم ترامپ ۲هفته بعد: عید فطر مبارک ترامپ امروز بولتون را برکنار میکنم میخواهم با رو حانی دیدار کنم ترامپ بزودی: جانم فدای رهبر😐

۱۷ خرداد 1398
8K
از آدمی که همه دوسش دارن بترس؛ هیچ آدمی نمیتونه همه رو از خودش راضی نگه داره مگه اینکه یه خصلت کثیف رو تو خودش پرورش بده و اون دوروییه...😏

از آدمی که همه دوسش دارن بترس؛ هیچ آدمی نمیتونه همه رو از خودش راضی نگه داره مگه اینکه یه خصلت کثیف رو تو خودش پرورش بده و اون دوروییه...😏

۱۱ خرداد 1398
6K
مراقب افکارت باش،که گفتارت میشود مراقب گفتارت باش،که رفتارت میشود مراقب رفتارت باش،که عادتت میشود مراقب عادتت باش،که شخصیتت میشود مراقب شخصیتت باش که سرنوشتت میشود 👤امام علی

مراقب افکارت باش،که گفتارت میشود مراقب گفتارت باش،که رفتارت میشود مراقب رفتارت باش،که عادتت میشود مراقب عادتت باش،که شخصیتت میشود مراقب شخصیتت باش که سرنوشتت میشود 👤امام علی

۱۱ خرداد 1398
4K
یاد بگیر: بدون الکل خوش بگذرون بدون موبایل حرف بزن بدون مخدر رؤیا ببین بدون سلفی لبخندبزن بدون شرط عشق بورز

یاد بگیر: بدون الکل خوش بگذرون بدون موبایل حرف بزن بدون مخدر رؤیا ببین بدون سلفی لبخندبزن بدون شرط عشق بورز

۱۱ خرداد 1398
6K
۱۱ خرداد 1398
4K
⇒S⇐😊

⇒S⇐😊

۱۰ خرداد 1398
4K
خدایا خودت همه مریضا رو شفا بده

خدایا خودت همه مریضا رو شفا بده

۹ خرداد 1398
4K
قدر لحظات خوب و ناب رو بدونید

قدر لحظات خوب و ناب رو بدونید

۹ خرداد 1398
5K
۹ خرداد 1398
3K
۹ خرداد 1398
3K
۹ خرداد 1398
4K
۸ خرداد 1398
3K