مَنَم یِکی اَز اوُن یآزدَه تآم

samira.red

❤ ❤ ❤ تا اَبَد قرمزَم❤ ❤ ❤
#perspolis🌍
#real_madrid👑
M M 77💔
AK8😍

🔴 رسمی:ایکر کاسیاس از میادین خداخافظی کرد. اسطوره یادت تو ذهن و قلب کهکشانی ها جاویدانه.یادمون نمیره برامون چ کارها ک نکردی⁦♥ ️⁩

🔴 رسمی:ایکر کاسیاس از میادین خداخافظی کرد. اسطوره یادت تو ذهن و قلب کهکشانی ها جاویدانه.یادمون نمیره برامون چ کارها ک نکردی⁦♥ ️⁩

۱۱ ساعت پیش
4K
۱۳ ساعت پیش
2K
22 سال... 1048 بازی دنیای فوتبال فارغ از هرچیزی، هر رنگی، هر نسلی به احترامت کلاه از سر برمیداره سن ایکر.. ❤ ️

22 سال... 1048 بازی دنیای فوتبال فارغ از هرچیزی، هر رنگی، هر نسلی به احترامت کلاه از سر برمیداره سن ایکر.. ❤ ️

۱۲ ساعت پیش
3K
این نیز بگذرد

این نیز بگذرد

۱۲ ساعت پیش
2K
❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️

❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️❤ ️

۱۲ ساعت پیش
2K
😊

😊

۱۲ ساعت پیش
2K
خسته نباشید❤ ❤ ❤

خسته نباشید❤ ❤ ❤

۱۴ ساعت پیش
2K
آمار بازی

آمار بازی

۱۴ ساعت پیش
2K
آتش زدن علفهای حرض تو باغ عموم

آتش زدن علفهای حرض تو باغ عموم

۱۴ ساعت پیش
2K
علی پور بهترین بازیکن زمین

علی پور بهترین بازیکن زمین

۱۴ ساعت پیش
2K
😂 😂

😂 😂

۱۴ ساعت پیش
2K
۱۴ ساعت پیش
2K
۱۴ ساعت پیش
2K
اگع پادشاه بودم صدای خندتو میکردم سرود ملی💖 shoja💖

اگع پادشاه بودم صدای خندتو میکردم سرود ملی💖 shoja💖

۱۴ ساعت پیش
2K
******.پرسپولیس/قهرمان@@@@@@

******.پرسپولیس/قهرمان@@@@@@

۱ روز پیش
3K
#قرمزته⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩

#قرمزته⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩

۱ روز پیش
2K
#قرمزته⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩

#قرمزته⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩

۱ روز پیش
2K
#قرمزته⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩

#قرمزته⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩

۱ روز پیش
2K
#هوادارتیم تا ابد ⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩

#هوادارتیم تا ابد ⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩

۱ روز پیش
2K
#قرمزته ⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩

#قرمزته ⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩

۱ روز پیش
2K