#عمر_سعد در حادثه کربلا با سه‌ نمونه شخصیت روبرو می‌شویم؛ اول: حسین (ع) حاضر نیست تسلیمِ حرفِ زور شود. تا آخر می‌‌ایستد. خودش و فرزندانش شهید می‌شوند. هزینه انتخابش را می‌‌دهد و به چیزی که ...

#عمر_سعد در حادثه کربلا با سه‌ نمونه شخصیت روبرو می‌شویم؛ اول: حسین (ع) حاضر نیست تسلیمِ حرفِ زور شود. تا آخر می‌‌ایستد. خودش و فرزندانش شهید می‌شوند. هزینه انتخابش را می‌‌دهد و به چیزی که نمی‌خواهد تن‌ نمی‌‌دهد. از آب می‌گذرد، از آبرو نه...‌ دوم: یزید همه را تسلیم می‌خواهد. ...

۲۹ شهریور 1397
150
چه زیبا میشد این دنیا اگر شاه و گدا کم بود اگر بر زخم هر قلبی همان اندازه مرهم بود چه زیبا میشد این دنیا اگر دستی بگیرد دست اگر قدری محبت را.. به ناف ...

چه زیبا میشد این دنیا اگر شاه و گدا کم بود اگر بر زخم هر قلبی همان اندازه مرهم بود چه زیبا میشد این دنیا اگر دستی بگیرد دست اگر قدری محبت را.. به ناف زندگانی بست چه زیبا میشد این دنیا کمی هم با وفا باشیم نباشد روزگاری که... ...

۱۰ اسفند 1396
80
بچه بود ??چادرسر می کرد...? همه گفتند: بچه است نمی فهمد.. بزرگتر شد بازهم چادر بر سر داشت ...? همه گفتند:مادرش مجبورش می کند...? ازدواج کرد?? باز هم چـادر برسر داشت...? بازهم همه گفتند: از ...

بچه بود ??چادرسر می کرد...? همه گفتند: بچه است نمی فهمد.. بزرگتر شد بازهم چادر بر سر داشت ...? همه گفتند:مادرش مجبورش می کند...? ازدواج کرد?? باز هم چـادر برسر داشت...? بازهم همه گفتند: از ترس همسرش? چـادر سر میکند ...? همیشه دنبال دلیلی براے تخریبش بودند...?? ولے هیچ گاه ...

۲۵ آذر 1396
102
ﺍﺳﺘﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺯﯾﺒﺎ می‌کند؟ ﯾﮑﯽ ﮔﻔﺖ: ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﺩﺭﺷﺖ ﺩﻭﻣﯽ ﮔﻔﺖ: ﻗﺪﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮔﻔﺖ: ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺷﻔﺎﻑ ﻭ ﺳﻔﯿﺪ! ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﻭ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺍﺯ ...

ﺍﺳﺘﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺯﯾﺒﺎ می‌کند؟ ﯾﮑﯽ ﮔﻔﺖ: ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﺩﺭﺷﺖ ﺩﻭﻣﯽ ﮔﻔﺖ: ﻗﺪﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮔﻔﺖ: ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺷﻔﺎﻑ ﻭ ﺳﻔﯿﺪ! ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﻭ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﮐﯿﻔﺶ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺁﻭﺭﺩ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻟﯿﻮﺍﻥ‌ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ گران‌بها ﻭ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺳﻔﺎﻟﯽ ﻭ ...

۳۰ تیر 1396
292
یک لحظه نخور «حسرت» آن را که نداری راضی به همین چند قلم «مال» خودت باش...!! دنبال «کسی» باش که دنبال «تو» باشد اینگونه اگر نیست به دنبال «خودت» باش...!!! «پرواز» قشنگ است ولی «بی ...

یک لحظه نخور «حسرت» آن را که نداری راضی به همین چند قلم «مال» خودت باش...!! دنبال «کسی» باش که دنبال «تو» باشد اینگونه اگر نیست به دنبال «خودت» باش...!!! «پرواز» قشنگ است ولی «بی غم و منت» «منت» نکش از غیر و پر و بال خودت باش...!!! صدسال اگر ...

۲۰ بهمن 1395
88
وقتی یه زن باهات بحث میکنه، غر میزنه، قهر میکنه، دلش میگیره، از دستت گریه میکنه، میگه...میگه...میگه و اشکش سرازیر میشه و ، مجبورت میکنه حرفشو گوش بدی، خوشحال باش! براش مهمی که اینجوریه! اگه ...

وقتی یه زن باهات بحث میکنه، غر میزنه، قهر میکنه، دلش میگیره، از دستت گریه میکنه، میگه...میگه...میگه و اشکش سرازیر میشه و ، مجبورت میکنه حرفشو گوش بدی، خوشحال باش! براش مهمی که اینجوریه! اگه همش صدات میکنه، اگه دوسش داری، ذوق کن.. چون خیلی دوستت داره .... سکوت یه ...

۱۰ بهمن 1395
145
...

...

۲۱ مرداد 1395
58
زیادن دخترایی ک نگران پاک شدن آرایششون نیستن چون آرایشی ندارن رو سرشون هم گنبد درست نمیکنن زیادن دخترایی ک وقتی ی پسر پولدار میبینن دلشون نمیلرزه چون دلشون دله نه ژله زیادن دخترایی ک ...

زیادن دخترایی ک نگران پاک شدن آرایششون نیستن چون آرایشی ندارن رو سرشون هم گنبد درست نمیکنن زیادن دخترایی ک وقتی ی پسر پولدار میبینن دلشون نمیلرزه چون دلشون دله نه ژله زیادن دخترایی ک با دیدن ماشین پسرا کف نمیکنن چون اینا دخترن نه دلستر عشق برا این دخترا ...

۳۱ فروردین 1395
82
ﺯﻥ ﻫﺎ ﺑﯽ ﻋﻘﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺎﻧﻬﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺧﺸﻤﮕﯿﻨﯽ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮔﻔﺖ : ...

ﺯﻥ ﻫﺎ ﺑﯽ ﻋﻘﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺎﻧﻬﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺧﺸﻤﮕﯿﻨﯽ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮔﻔﺖ : ﺍﯾﻦ ﺯﻥ ﻣﻦ ﻋﻘﻞ ﻧﺪﺍﺭﻩ ... ﻣﻦ ﻫﻢ ﻧﻪ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﺑﻬﺶ ...

۱۹ فروردین 1395
182
کامنت لطفا

کامنت لطفا

۲۹ اسفند 1394
73
بادقت بخون وهرجمله رو توذهنت تصورکن: یه فلج قطع نخاعی از خواب که بیدار بشه منتظره یکنفر بیدار بشه، سرش منت بذاره و ببرتش دستشویی و حمام و کارای دیگه شو انجام بده.میدونی آرزوش چیه؟ ...

بادقت بخون وهرجمله رو توذهنت تصورکن: یه فلج قطع نخاعی از خواب که بیدار بشه منتظره یکنفر بیدار بشه، سرش منت بذاره و ببرتش دستشویی و حمام و کارای دیگه شو انجام بده.میدونی آرزوش چیه؟ فقط یکبار دیگه خودش بتونه راه بره و کاراشو انجام بده... یه نابینا از خواب ...

۴ اسفند 1394
106
.. عشقت اگه واقعا عاشقت باشه...! لازم نیست دورش رو ازاین و اون خلوت کنی! خودش واسه بودن تو همه رو کنار میزنه... لازم نیست واسش دنیارو بخری تابمونه.. خودش قدر یه شاخه گلتو میدونه... ...

.. عشقت اگه واقعا عاشقت باشه...! لازم نیست دورش رو ازاین و اون خلوت کنی! خودش واسه بودن تو همه رو کنار میزنه... لازم نیست واسش دنیارو بخری تابمونه.. خودش قدر یه شاخه گلتو میدونه... لازم نیست هرکسی رو توجیه کنی و سرش رقابت کنی که عشق منه... خودش تورو ...

۴ اسفند 1394
89
مردی گفت: وقتی همسرم را انتخاب کردم، در نظرم طوری بود که گویا خداوند مانندش را در دنیا نیافریده! وقتی نامزدشدیم، بسیاری را دیدم که مثل او بودند! وقتی ازدواج کردیم، خیلی ها را از ...

مردی گفت: وقتی همسرم را انتخاب کردم، در نظرم طوری بود که گویا خداوند مانندش را در دنیا نیافریده! وقتی نامزدشدیم، بسیاری را دیدم که مثل او بودند! وقتی ازدواج کردیم، خیلی ها را از او زیباتر یافتم! چند سالی را که را با هم زندگی کردیم، دریافتم که همه ...

۴ اسفند 1394
82
به کسی عشق بورزید که لایق عشق باشد نه تشنه ی عشق, چرا که تشنه ی عشق روزی سیراب میشود

به کسی عشق بورزید که لایق عشق باشد نه تشنه ی عشق, چرا که تشنه ی عشق روزی سیراب میشود

۲۲ بهمن 1394
110
زنها هرگز نمیگویند تو را دوست دارم ولی وقتی از تو پرسیدند مرا دوست داری بدان که درون آنها جای گرفته ای . .

زنها هرگز نمیگویند تو را دوست دارم ولی وقتی از تو پرسیدند مرا دوست داری بدان که درون آنها جای گرفته ای . .

۷ بهمن 1394
59
آدم هایی هستند که دلبری نمیکنند، که حرفهای عاشقانه نمیزنند، چیز خاصی نمیگویند که ذوق کنی آدمهایی که نمیخواهند عاشقت کنند.. اما عاشقشان میشوی! ناخواسته دلت برایشان میرود... این آدمها فقط راست میگویند راست می ...

آدم هایی هستند که دلبری نمیکنند، که حرفهای عاشقانه نمیزنند، چیز خاصی نمیگویند که ذوق کنی آدمهایی که نمیخواهند عاشقت کنند.. اما عاشقشان میشوی! ناخواسته دلت برایشان میرود... این آدمها فقط راست میگویند راست می گویند با چاشنی قشنگ " مهر" لبخند میزنند نه برای اینکه توجهت را جلب کنند، ...

۷ بهمن 1394
57
کامنت پلیز

کامنت پلیز

۶ بهمن 1394
57
تصویر متحرک مردها سکوت می‌کنند ... نمی‌توانند وقتی که ناراحت هستند، گریه کنند و بهانه بگیرند! مردها نمی‌توانند به تو بگویند، منو بغل کن تا آروم بشم! نمی‌توانند بگویند دلشان می‌خواهد در آغوش تو گریه ...

تصویر متحرک مردها سکوت می‌کنند ... نمی‌توانند وقتی که ناراحت هستند، گریه کنند و بهانه بگیرند! مردها نمی‌توانند به تو بگویند، منو بغل کن تا آروم بشم! نمی‌توانند بگویند دلشان می‌خواهد در آغوش تو گریه کنند! ممکن است خیلی تو را دوست داشته باشند اما نمی‌توانند صداشون رو مثل دختر ...

۲۶ دی 1394
144
...

...

۹ دی 1394
59
یہ روز داشـــتم قدم میزدم تو خیابوڹ نمیدونم ڪجاے فلاڹ شهر یہ عابر ڪہ اصلا تو حاݪ خودش نبود محڪم خورد بہ مڹ گفــتم: هووو !! حواست ڪجاست بابا یه نگا بهم ڪرد و آروم ...

یہ روز داشـــتم قدم میزدم تو خیابوڹ نمیدونم ڪجاے فلاڹ شهر یہ عابر ڪہ اصلا تو حاݪ خودش نبود محڪم خورد بہ مڹ گفــتم: هووو !! حواست ڪجاست بابا یه نگا بهم ڪرد و آروم گفت: عذر میخوام خیلے داغــونم حواسم اصلا نبود.. منم ڪہ سرم درد میڪنه با آدماے ...

۱ دی 1394
83