۱۵ فروردین 1398
130
زندگیتو روی دُور مثبت تنظیم کن مثبت بیاندیش، مثبت عمل کن، مثبت حرف بزن؛ تا نتایج کارت مثبت ، از آب در بیاد. 🌺 به توانایی هات شک نکن...

زندگیتو روی دُور مثبت تنظیم کن مثبت بیاندیش، مثبت عمل کن، مثبت حرف بزن؛ تا نتایج کارت مثبت ، از آب در بیاد. 🌺 به توانایی هات شک نکن...

۱۹ آبان 1397
149
۱۶ شهریور 1397
122
۱۶ شهریور 1397
128
۱۶ شهریور 1397
124
۱۶ شهریور 1397
122
۱۶ شهریور 1397
121
۱۶ مرداد 1397
120
۱۶ مرداد 1397
119
۱۶ مرداد 1397
118
۱۶ مرداد 1397
118
۱۶ مرداد 1397
119
۱۶ مرداد 1397
116
۱۶ مرداد 1397
121
سکوت نکن … زمزمه کن گاهی ! قدم بزن در کوچه های زندگی … و گاهی آرام پرواز کن … این آبی بیکران مال تو نباشد … مال کیست ؟ زندگی زیباست!

سکوت نکن … زمزمه کن گاهی ! قدم بزن در کوچه های زندگی … و گاهی آرام پرواز کن … این آبی بیکران مال تو نباشد … مال کیست ؟ زندگی زیباست!

۱۶ مرداد 1397
125
همیشه برای مشورت به سراغ افراد موفق نروید،گاهی پای صحبت شکست خورده ها بنشینید؛ آن ها دام های واقعی را به شما نشان می دهند!

همیشه برای مشورت به سراغ افراد موفق نروید،گاهی پای صحبت شکست خورده ها بنشینید؛ آن ها دام های واقعی را به شما نشان می دهند!

۶ مرداد 1397
154
۴ مرداد 1397
110
۱ مرداد 1397
99
۳۱ تیر 1397
96
۲۷ تیر 1397
93