ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯿﻬﺎ .... ﭼﺎﻗﻮ ... ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺭﺍ ﻧﮑﺸﺖ ﺁﺗﺶ ... ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﺭﺍ ﻧﺴﻮﺯﺍﻧﺪ ﻧﻬﻨﮓ ... ﯾﻮﻧﺲ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺭﺭﺩ ﺩﺭﯾﺎ ...ﻣﻮﺳﯽ ﺭﺍ ﻧﺒﻠﻌﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﻦ ﺗﺎ ﭘﻨﺎﻩ ﻭ ...

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯿﻬﺎ .... ﭼﺎﻗﻮ ... ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺭﺍ ﻧﮑﺸﺖ ﺁﺗﺶ ... ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﺭﺍ ﻧﺴﻮﺯﺍﻧﺪ ﻧﻬﻨﮓ ... ﯾﻮﻧﺲ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺭﺭﺩ ﺩﺭﯾﺎ ...ﻣﻮﺳﯽ ﺭﺍ ﻧﺒﻠﻌﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﻦ ﺗﺎ ﭘﻨﺎﻩ ﻭ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ

۲۷ خرداد 1394
272
❤❤ ❤❤

❤❤ ❤❤

۲۱ خرداد 1394
163
#بسم_رب_الشهدا_و_الصدیقین جای #ماهی کجاست؟ در #دریا پس چرا زیر خاک‌ها بودند؟ ماهی و #خاک ! #قصه تلخی است کاش در آب‌ها رها بودند #دست بسته به شهر آوردند صد و هفتاد و پنج ماهی را ...

#بسم_رب_الشهدا_و_الصدیقین جای #ماهی کجاست؟ در #دریا پس چرا زیر خاک‌ها بودند؟ ماهی و #خاک ! #قصه تلخی است کاش در آب‌ها رها بودند #دست بسته به شهر آوردند صد و هفتاد و پنج ماهی را ماهی و دست بسته زیر خاک! من نمی فهمم این سیاهی را این سیاهی که ...

۱۷ خرداد 1394
4K
khatereh,,,,,,,,

khatereh,,,,,,,,

۱۶ خرداد 1394
292