s.m.s.a.

s.m.s.a.

گفتم به مهدی بر من دلخسته رو کن
گفتا ز تقوا کسب عز و آبرو کن

و آنگاه که جز خدا یاوری نیست.... . . . در روزگار ما که همه گرگ شده اند زندگی بسار سخت است هر چه میخواهی از خود او بخواه که گرگ ها چز مرگ برای ...

و آنگاه که جز خدا یاوری نیست.... . . . در روزگار ما که همه گرگ شده اند زندگی بسار سخت است هر چه میخواهی از خود او بخواه که گرگ ها چز مرگ برای تو چیز دیگری ندارند

۲۶ مهر 1396
86
دو سه مثقال خریت ز خران چیزی نیست ، آدمی هست که الحق دو سه خروار خر است... #قمه زنی حرام است

دو سه مثقال خریت ز خران چیزی نیست ، آدمی هست که الحق دو سه خروار خر است... #قمه زنی حرام است

۹ مهر 1396
227
۸ مهر 1396
80
۸ مهر 1396
83
۷ مهر 1396
79
مردمانی را می شناسم که به دنبال حرمله 1400 سال پیش می گردند و از حرمله ها و یزید ها و عمرسعد های زمان خود غافلند #میانمار #امریکا #رژیم صهیونیستی

مردمانی را می شناسم که به دنبال حرمله 1400 سال پیش می گردند و از حرمله ها و یزید ها و عمرسعد های زمان خود غافلند #میانمار #امریکا #رژیم صهیونیستی

۷ مهر 1396
82
نظر مراجع درباره قمه زنی

نظر مراجع درباره قمه زنی

۷ مهر 1396
83
۷ مهر 1396
83
۷ مهر 1396
81
۷ مهر 1396
84
۷ مهر 1396
79
۷ مهر 1396
78
۷ مهر 1396
83
* امام حسین علیه السلام اسوه ی حیا * ...لباس تنگ ،‌لباس ذلّت و خواری است ! ... نمی خواهم بعد از شهادتم بدنم برهنه بماند !

* امام حسین علیه السلام اسوه ی حیا * ...لباس تنگ ،‌لباس ذلّت و خواری است ! ... نمی خواهم بعد از شهادتم بدنم برهنه بماند !

۳۱ شهریور 1396
118
۳۰ شهریور 1396
82
۳۰ شهریور 1396
80
۳۰ شهریور 1396
102
۲۵ شهریور 1396
81
۲۴ شهریور 1396
80
۲۴ شهریور 1396
90