☆ستی☆

s.e.t.a.r.e.h

سایه‌ای از خویش بر دیوار پیدا کرده‌ام
فصل تنهایی سر آمد یار پیدا کرده‌ام...🙂

۳ هفته پیش
3K
۳ هفته پیش
2K
۳ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
1K
کسی ساق دوش نمی‌خواد😂😂😂

کسی ساق دوش نمی‌خواد😂😂😂

۱ هفته پیش
2K
اینجی کلیش واس ماس

اینجی کلیش واس ماس

۶ روز پیش
3K
۵ روز پیش
2K
گواوا(جنوب بهش میگن زیتون)

گواوا(جنوب بهش میگن زیتون)

۵ روز پیش
2K
تقدیم دوستان

تقدیم دوستان

۴ روز پیش
2K
۳ روز پیش
1K
بفرما لواشک😂😂😂😂

بفرما لواشک😂😂😂😂

۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
2K
😂😂😂

😂😂😂

۱ روز پیش
2K
۲ روز پیش
2K
گوشت کوب😂 😂 😂

گوشت کوب😂 😂 😂

۱۴ ساعت پیش
2K
۵۳ دقیقه پیش
732
خدایی به چیی این دنیا دل خوش کنیم؟🙂

خدایی به چیی این دنیا دل خوش کنیم؟🙂

۱۸ ساعت پیش
3K
#ir.judo

#ir.judo

۲ ساعت پیش
1K