☆ستی☆

s.e.t.a.r.e.h

سایه‌ای از خویش بر دیوار پیدا کرده‌ام
فصل تنهایی سر آمد یار پیدا کرده‌ام...🙂

بیشتر  بیشتر