s.e.t.a.r.e.h
☆✬✮✭seti✯✰★☆s.e.t.a.r.e.h@
#off
ای ستاره‌ها ...
مگر شما هم آگهید از دو روئی و جفای ساکنان خـاک کـه اینچنین بـه قلب آسمان نهـان شدید!
ای ستاره‌ها، ستاره‌های خوب و پاک...
#ستاره
#دیار_سهراب
20دنبال شده‌ها
1288دنبال کننده گان
19مطلب
17kامتیاز