⛤ستــsєtคrєђــاره⛤

s.e.t.a.r.e.h

ب بعضیام باس گفت:‏چجوری هم دلتون شکسته
هم ۶۰۰بار دیگه عاشق میشین؟!😂🤔😏

یاﺩﺕ ﻫﺴﺖ ﻣﺎﺩﺭ ...؟؟؟ . ﺍﺳﻢ ﻗﺎﺷﻖ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻰ ... ﻗﻄﺎﺭ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ ﻛﺸﺘﻰ ... . ﺗﺎ ﻳﻚ ﻟﻘﻤﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻏﺬﺍ ﺑﺨﻮﺭﻡ ﺷﺪﻯ ... ﺧﻠﺒﺎﻥ ﻣﻠﻮﺍﻥ ﻟﻮﻛﻮﻣﻮﺗﻴﻮﺭﺍﻥ ... . ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻴﮕﻔﺘﻰ : ﻋﺰﻳﺰﻡ، ﻏﺬﺍ ﺑﺨﻮﺭ ...

یاﺩﺕ ﻫﺴﺖ ﻣﺎﺩﺭ ...؟؟؟ . ﺍﺳﻢ ﻗﺎﺷﻖ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻰ ... ﻗﻄﺎﺭ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ ﻛﺸﺘﻰ ... . ﺗﺎ ﻳﻚ ﻟﻘﻤﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻏﺬﺍ ﺑﺨﻮﺭﻡ ﺷﺪﻯ ... ﺧﻠﺒﺎﻥ ﻣﻠﻮﺍﻥ ﻟﻮﻛﻮﻣﻮﺗﻴﻮﺭﺍﻥ ... . ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻴﮕﻔﺘﻰ : ﻋﺰﻳﺰﻡ، ﻏﺬﺍ ﺑﺨﻮﺭ ﺗﺎ ﺯﻭﺩ ﺑﺰﺭﮔﺸﻰ ... ﺁﻗﺎ ﺷﻴﺮﻩ ﺷﻰ ... . ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ، ﺗﻮ ...

۱۱ ساعت پیش
3K
ز غوغای جهان فارغ❤

ز غوغای جهان فارغ❤

۱۱ ساعت پیش
3K
جنگل هم باشی درختانت را که بِبُرند بیابان می شوی فکر کن زن باشی و احساساتت را بخشکانند... 🍃◍⃟🌸‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌🍃

جنگل هم باشی درختانت را که بِبُرند بیابان می شوی فکر کن زن باشی و احساساتت را بخشکانند... 🍃◍⃟🌸‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌🍃

۱۱ ساعت پیش
3K
خویِ من کی خوش شود بی روی خوبت ای نگار ... 👤مولانا

خویِ من کی خوش شود بی روی خوبت ای نگار ... 👤مولانا

۱۱ ساعت پیش
3K
اگر چـه نیست وصالی ولی خوشم به خیالَت... #رهی_معیری

اگر چـه نیست وصالی ولی خوشم به خیالَت... #رهی_معیری

۱۱ ساعت پیش
3K
چشمانش چاله های نیایش بود... #سهراب_سپهری‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌♥

چشمانش چاله های نیایش بود... #سهراب_سپهری‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌♥

۱۱ ساعت پیش
3K
رَنج تو بر جانِ ما بادا مَبادا بر تَنَت... #مولانا

رَنج تو بر جانِ ما بادا مَبادا بر تَنَت... #مولانا

۱۱ ساعت پیش
3K
آرزوی دل بیمار منی، صحتی، عافیتی، درمانی... #عراقی

آرزوی دل بیمار منی، صحتی، عافیتی، درمانی... #عراقی

۱۱ ساعت پیش
3K
‏این بویِ ‏ زلف کیست ‏ که جان ‏ می‌دهد به من؟ #هوشنگ_ابتهاج

‏این بویِ ‏ زلف کیست ‏ که جان ‏ می‌دهد به من؟ #هوشنگ_ابتهاج

۱۱ ساعت پیش
3K
تو کمی بیشتر از من به تنم می‌آیی...♥️

تو کمی بیشتر از من به تنم می‌آیی...♥️

۱۱ ساعت پیش
3K
نیازی نیست برای توصیف بزرگواری یک خانم اورا تشبیه به مرد یا شیر کنیم؛ او به سادگی یک زن است، باشکوه.

نیازی نیست برای توصیف بزرگواری یک خانم اورا تشبیه به مرد یا شیر کنیم؛ او به سادگی یک زن است، باشکوه.

۱ روز پیش
8K
روزه ام با ربّنایِ دیده ات وا می شـود اِی عجـب از آن همه ذکـری که در چشمان توست...❤😍

روزه ام با ربّنایِ دیده ات وا می شـود اِی عجـب از آن همه ذکـری که در چشمان توست...❤😍

۱ روز پیش
15K
اگر...

اگر...

۱ روز پیش
6K
الهی...به امید خودت...❤

الهی...به امید خودت...❤

۱ روز پیش
6K
#عکس_نوشته😍

#عکس_نوشته😍

۱ روز پیش
7K
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۱ روز پیش
7K
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۱ روز پیش
7K
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۱ روز پیش
7K
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۱ روز پیش
7K
اولین دوست دارم را ، پشت گوشی یا میان این پیام های بی جان مجازی نگویید ... در چشمانش زل بزنید ، دست‌هایش را بگیرید و اولین دوست دارمتان را بگویید !

اولین دوست دارم را ، پشت گوشی یا میان این پیام های بی جان مجازی نگویید ... در چشمانش زل بزنید ، دست‌هایش را بگیرید و اولین دوست دارمتان را بگویید !

۱ روز پیش
8K