⛤سی❤تو⛤

s.e.t.a.r.e.h

در رختخوابم می غلتم...
يادداشتهای خاطره ام را به هم مي زنم...
انديشه های پريشان و ديوانه ...
مغزم را فشار مي دهد....
پشت سرم درد مي گيرد...
تير می كشد...
شقيقه هايم داغ شده،...
بخودم می پيچم....
لحاف را جلو چشمم نگه مي دارم،..
فكر مي كنم. خسته شدم...
خوب بود مي توانستم ...
كاسه سر خودم را باز بكنم ..و
و همه ی اين توده نرم خاكستری پيچ پيچ ...
كله خودم را درآورده ...
بيندازم دور...
بيندازم جلو ی سگ...


#زنده_بگور
#صادق_هدايت
#off
دوستتون دارم...❤👋

رسید...😄👋❤ خدافظ...

رسید...😄👋❤ خدافظ...

۳ هفته پیش
4K
#شاید... در پناه حق...👋❤

#شاید... در پناه حق...👋❤

۳ هفته پیش
6K
#عکس_نوشته #صادق_هدایت

#عکس_نوشته #صادق_هدایت

۳ هفته پیش
5K
#عکس_نوشته #صادق_هدایت

#عکس_نوشته #صادق_هدایت

۳ هفته پیش
6K
#عکس_نوشته #صادق_هدایت

#عکس_نوشته #صادق_هدایت

۳ هفته پیش
5K
#عکس_نوشته #صادق_هدایت

#عکس_نوشته #صادق_هدایت

۳ هفته پیش
5K
#عکس_نوشته #صادق_هدایت

#عکس_نوشته #صادق_هدایت

۳ هفته پیش
7K
#عکس_نوشته صادق_هدایت

#عکس_نوشته صادق_هدایت

۳ هفته پیش
5K
#عکس_نوشته #صادق_هدایت

#عکس_نوشته #صادق_هدایت

۳ هفته پیش
5K
#عکس_نوشته #صادق_هدایت

#عکس_نوشته #صادق_هدایت

۳ هفته پیش
5K
#عکس_نوشته #صادق_هدایت

#عکس_نوشته #صادق_هدایت

۳ هفته پیش
5K
#عکس_نوشته #صادق_هدایت

#عکس_نوشته #صادق_هدایت

۳ هفته پیش
4K
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۳ هفته پیش
5K
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۳ هفته پیش
4K
🙂

🙂

۳ هفته پیش
3K
☔😂❤ سمیه خسته بود نیومد😉😆 ما همیشه با همیم...🤗❤😂

☔😂❤ سمیه خسته بود نیومد😉😆 ما همیشه با همیم...🤗❤😂

۳ هفته پیش
6K
#تو...❤ بهترین منظره از تمام دنیای منی... #راستین http://195.201.17.103/Rastin-Tamame-Donyaye-Mani-128.mp3

#تو...❤ بهترین منظره از تمام دنیای منی... #راستین http://195.201.17.103/Rasti...

۳ هفته پیش
5K
سهرابه بی پول شده😂😂 با هم #بخندیم 😉😁

سهرابه بی پول شده😂😂 با هم #بخندیم 😉😁

۳ هفته پیش
5K
تا به دیوار و درش تازه کنم عهد قدیم گاهی از کوچه معشوقه خود می‌گذرم 👤 #شهریار

تا به دیوار و درش تازه کنم عهد قدیم گاهی از کوچه معشوقه خود می‌گذرم 👤 #شهریار

۳ هفته پیش
6K
هرچه به گِرد خویشتن می‌نگرم درین چمن آینه‌ی ضمیر من جز تو نمی‌دهد نشان ... 👤 هوشنگ ابتهاج

هرچه به گِرد خویشتن می‌نگرم درین چمن آینه‌ی ضمیر من جز تو نمی‌دهد نشان ... 👤 هوشنگ ابتهاج

۳ هفته پیش
4K