❀👇 👇 👇 👇 پیام جونگ‌کوک به بی تی اس.. پارسال، هم به عنوان خودِ جئون جونگ‌کوک و هم به عنوان JK، عضوی از گروه بی تی اس ، اوقات خیلی سختی داشتم.. همش حس ...

❀👇 👇 👇 👇 پیام جونگ‌کوک به بی تی اس.. پارسال، هم به عنوان خودِ جئون جونگ‌کوک و هم به عنوان JK، عضوی از گروه بی تی اس ، اوقات خیلی سختی داشتم.. همش حس میکردم شاید بخاطر منه که این جو ، به وجود اومده.. خیلی ناراحت بودم و ...

۱۶ ساعت پیش
5K
آپدیت توییتر جیمین 🎂| 191014

آپدیت توییتر جیمین 🎂| 191014 "همگی، ببخشید که دیر کردم کلی خوابیدم.. از اینکه آدمای زیادی تولدمو تبریک گفتن، خیلی خوشحالم یه جورایی احساس کردم شخصیت مهمی‌ام خیلی ازتون ممنونم که تولد نه چندان مهم و بزرگِ منو ، معنادار کردین عاشقتونم #/جیمین

۱ روز پیش
4K
آپدیت توییتر جیمین 🎂| 191014

آپدیت توییتر جیمین 🎂| 191014 "همگی، ببخشید که دیر کردم کلی خوابیدم.. از اینکه آدمای زیادی تولدمو تبریک گفتن، خیلی خوشحالم یه جورایی احساس کردم شخصیت مهمی‌ام خیلی ازتون ممنونم که تولد نه چندان مهم و بزرگِ منو ، معنادار کردین عاشقتونم جیمین #‎‌‌‌

۱ روز پیش
3K
آپدیت توییتر جیمین 🎂| 191014

آپدیت توییتر جیمین 🎂| 191014 "همگی، ببخشید که دیر کردم کلی خوابیدم.. از اینکه آدمای زیادی تولدمو تبریک گفتن، خیلی خوشحالم یه جورایی احساس کردم شخصیت مهمی‌ام خیلی ازتون ممنونم که تولد نه چندان مهم و بزرگِ منو ، معنادار کردین عاشقتونم #/جیمین

۱ روز پیش
3K
۲ روز پیش
2K
آپدیت توییتر MBC با عکسهایی به مناسبت تولد جیمین

آپدیت توییتر MBC با عکسهایی به مناسبت تولد جیمین

۳ روز پیش
3K
آپدیت توییتر MBC با عکسهایی به مناسبت تولد جیمین

آپدیت توییتر MBC با عکسهایی به مناسبت تولد جیمین

۳ روز پیش
3K
آپدیت فن کافه ژاپنی بی تی اس با عکسی از جیمین 💜

آپدیت فن کافه ژاپنی بی تی اس با عکسی از جیمین 💜

۳ روز پیش
3K
آپدیت توییتر جونگ‌کوک😳 | 191013

آپدیت توییتر جونگ‌کوک😳 | 191013 "اصلاحِ مو 👀👀👀🙂 "

۳ روز پیش
2K
آپدیت توییتر جونگ‌کوک😳 | 191013

آپدیت توییتر جونگ‌کوک😳 | 191013 "اصلاحِ مو 👀👀👀🙂 "

۳ روز پیش
2K
آپدیت توییتر جونگ‌کوک😳 | 191013

آپدیت توییتر جونگ‌کوک😳 | 191013 "اصلاحِ مو 👀👀👀🙂 "

۳ روز پیش
2K
آپدیت فیس بوک رسمی بی تی اس با عکس هایی به مناسبت تولد جیمین💜~

آپدیت فیس بوک رسمی بی تی اس با عکس هایی به مناسبت تولد جیمین💜~ " لحظات درخشانی که آرمی و جیمینی باهم گذروندن✨ #/جیمین #/اینکه با جیمین آشنا شدیم، تصادفی نیست _ گیونگ گیونگ #/توله گربه‌ی جذاب #/هپی جیمین توبر "

۳ روز پیش
5K
آپدیت فیس بوک رسمی بی تی اس با عکس هایی به مناسبت تولد جیمین💜~

آپدیت فیس بوک رسمی بی تی اس با عکس هایی به مناسبت تولد جیمین💜~ " لحظات درخشانی که آرمی و جیمینی باهم گذروندن✨ #/جیمین #/اینکه با جیمین آشنا شدیم، تصادفی نیست _ گیونگ گیونگ #/توله گربه‌ی جذاب #/هپی جیمین توبر "

۳ روز پیش
5K
آپدیت فیس بوک رسمی بی تی اس با عکس هایی به مناسبت تولد جیمین💜~

آپدیت فیس بوک رسمی بی تی اس با عکس هایی به مناسبت تولد جیمین💜~ " لحظات درخشانی که آرمی و جیمینی باهم گذروندن✨ #/جیمین #/اینکه با جیمین آشنا شدیم، تصادفی نیست _ گیونگ گیونگ #/توله گربه‌ی جذاب #/هپی جیمین توبر "

۳ روز پیش
5K
آپدیت فیس بوک رسمی بی تی اس با عکس هایی به مناسبت تولد جیمین💜~

آپدیت فیس بوک رسمی بی تی اس با عکس هایی به مناسبت تولد جیمین💜~ " لحظات درخشانی که آرمی و جیمینی باهم گذروندن✨ #/جیمین #/اینکه با جیمین آشنا شدیم، تصادفی نیست _ گیونگ گیونگ #/توله گربه‌ی جذاب #/هپی جیمین توبر "

۳ روز پیش
5K
آپدیت فیس بوک رسمی بی تی اس با عکس هایی به مناسبت تولد جیمین💜~

آپدیت فیس بوک رسمی بی تی اس با عکس هایی به مناسبت تولد جیمین💜~ " لحظات درخشانی که آرمی و جیمینی باهم گذروندن✨ #/جیمین #/اینکه با جیمین آشنا شدیم، تصادفی نیست _ گیونگ گیونگ #/توله گربه‌ی جذاب #/هپی جیمین توبر "

۳ روز پیش
5K
آپدیت فیس بوک رسمی بی تی اس با عکس هایی به مناسبت تولد جیمین💜~

آپدیت فیس بوک رسمی بی تی اس با عکس هایی به مناسبت تولد جیمین💜~ " لحظات درخشانی که آرمی و جیمینی باهم گذروندن✨ #/جیمین #/اینکه با جیمین آشنا شدیم، تصادفی نیست _ گیونگ گیونگ #/توله گربه‌ی جذاب #/هپی جیمین توبر "

۳ روز پیش
4K
آپدیت فیس بوک رسمی بی تی اس با عکس هایی به مناسبت تولد جیمین💜~

آپدیت فیس بوک رسمی بی تی اس با عکس هایی به مناسبت تولد جیمین💜~ " لحظات درخشانی که آرمی و جیمینی باهم گذروندن✨ #/جیمین #/اینکه با جیمین آشنا شدیم، تصادفی نیست _ گیونگ گیونگ #/توله گربه‌ی جذاب #/هپی جیمین توبر "

۳ روز پیش
4K
آپدیت فیس بوک رسمی بی تی اس با عکس هایی به مناسبت تولد جیمین💜~

آپدیت فیس بوک رسمی بی تی اس با عکس هایی به مناسبت تولد جیمین💜~ " لحظات درخشانی که آرمی و جیمینی باهم گذروندن✨ #/جیمین #/اینکه با جیمین آشنا شدیم، تصادفی نیست _ گیونگ گیونگ #/توله گربه‌ی جذاب #/هپی جیمین توبر "

۳ روز پیش
4K
آپدیت فیس بوک رسمی بی تی اس با عکس هایی به مناسبت تولد جیمین💜~

آپدیت فیس بوک رسمی بی تی اس با عکس هایی به مناسبت تولد جیمین💜~ " لحظات درخشانی که آرمی و جیمینی باهم گذروندن✨ #/جیمین #/اینکه با جیمین آشنا شدیم، تصادفی نیست _ گیونگ گیونگ #/توله گربه‌ی جذاب #/هپی جیمین توبر "

۳ روز پیش
4K