عشق با طعم تلخ

roman.o

لینک چنل رمانم👇
https://t.me/joinchat/AAAAAE9hw2mnlfUpWpxNfA
عضو شید

به وقت امتحان😢 😢 آخ از فیزیک عاشق دبیر فیزیکمونم ❤ ولی ازخودفیزیک خیلی بدم میاد😢

به وقت امتحان😢 😢 آخ از فیزیک عاشق دبیر فیزیکمونم ❤ ولی ازخودفیزیک خیلی بدم میاد😢

۲۳ مهر 1398
6K
#arsh

#arsh

۲۳ مهر 1398
4K
#parsa kosholoooo

#parsa kosholoooo

۲۳ مهر 1398
4K
#ana

#ana

۲۳ مهر 1398
4K
#prham

#prham

۲۳ مهر 1398
4K
#farhan

#farhan

۲۳ مهر 1398
4K
#sharzad

#sharzad

۲۳ مهر 1398
4K
#parinaz

#parinaz

۲۳ مهر 1398
4K
#پارت_21 . بردم لبه ی پشت بوم و محکم کوبیدم رو سکو و خم شد روم و گلوم و گرفت و فشار داد به پایین...جوری که سرم رو هوا معلق بود... . شالم افتاده بود ...

#پارت_21 . بردم لبه ی پشت بوم و محکم کوبیدم رو سکو و خم شد روم و گلوم و گرفت و فشار داد به پایین...جوری که سرم رو هوا معلق بود... . شالم افتاده بود و موهام رو هوا مواج شده بودن و با ترس پاهام و دور کمرش حلقه ...

۱۹ مهر 1398
77K
#پارت_22 . دم عمیقی کشید و از پشت تو گوشم لب زد:این عطرو از کجا اوردی؟... . خاستم جوابشو بدم که بازدمش رو پر حرارت سمت گوش و گردنم رها کرد که طاقت نیاوردم و ...

#پارت_22 . دم عمیقی کشید و از پشت تو گوشم لب زد:این عطرو از کجا اوردی؟... . خاستم جوابشو بدم که بازدمش رو پر حرارت سمت گوش و گردنم رها کرد که طاقت نیاوردم و به دستش که کمی شل شده بود چنگی زدم و با خلاص شدن از دستش ...

۱۹ مهر 1398
92K
#پارت_23 . نزدیکش شدو دستی به سرش کشید و اروم و با عشق عجیبی گفت:دختر تنبل من... . یه تای ابروم رو بالا فرستادم و به علاقه ی عجیب این پیر مرد به اون فتنه ...

#پارت_23 . نزدیکش شدو دستی به سرش کشید و اروم و با عشق عجیبی گفت:دختر تنبل من... . یه تای ابروم رو بالا فرستادم و به علاقه ی عجیب این پیر مرد به اون فتنه خیره شدم... . یه چیزی این وسط هست...وگرنه کدوم رعیس و کارمندی تا این قدر ...

۲۰ مهر 1398
77K
#پارت_24 . چشمام گرد شدو لب زدم:چیشد؟...تپش خوبی؟...چشماتو باز کن ببینمت... . دستشو میاره بالا که بزاره رو سرش که مچ دستشو میگیرم و میگم:دست نزن بیا بشین یکم حالت سر جاش بیاد... .مچ دستشو ...

#پارت_24 . چشمام گرد شدو لب زدم:چیشد؟...تپش خوبی؟...چشماتو باز کن ببینمت... . دستشو میاره بالا که بزاره رو سرش که مچ دستشو میگیرم و میگم:دست نزن بیا بشین یکم حالت سر جاش بیاد... .مچ دستشو حرصی از توی پنجه های قوی و مردونم بیرون میکشه و تقریبا داد میزنه:ولم کن...چیه ...

۲۱ مهر 1398
68K
عشقیای من کامنت اجباری هستش... در ضمن خواهشمندم دوستانی که میخونن کامنت بزارم... همه میدونن من رو هر چی حساس نباشم رو کامنت دوستان دنبال کننده ها فوق العاده حساسم و با جون و دل ...

عشقیای من کامنت اجباری هستش... در ضمن خواهشمندم دوستانی که میخونن کامنت بزارم... همه میدونن من رو هر چی حساس نباشم رو کامنت دوستان دنبال کننده ها فوق العاده حساسم و با جون و دل گوش میدم نقد یا انتقاد یا پیشنهادی اگه از منو رمانم داشته باشن... اونایی که ...

۲۱ مهر 1398
78K
://

://

۲ تیر 1398
5K
یِه آدَمـ میتونِه هَمـ دوسِتـ داشتِه باشِه هَمـ بِهِتـ خیانَتـ کُنِه دَقیقاً هَمونطور کِه ما خُدارو دوستـ داریم وَلی گُناه میکُنیمـ:)😼💢 🔥

یِه آدَمـ میتونِه هَمـ دوسِتـ داشتِه باشِه هَمـ بِهِتـ خیانَتـ کُنِه دَقیقاً هَمونطور کِه ما خُدارو دوستـ داریم وَلی گُناه میکُنیمـ:)😼💢 🔥

۶ تیر 1398
5K
جُمٍلٍهـ الآنـٍ چیٍکآر کُنَمٍ حآلٍتـ خوُبٍـ بِشِهٍـ اَز صَدتآ دوُسٍتـ دآرَمٍـ قَشَنٍگٍـ تَرِهٍـ❤ 💫

جُمٍلٍهـ الآنـٍ چیٍکآر کُنَمٍ حآلٍتـ خوُبٍـ بِشِهٍـ اَز صَدتآ دوُسٍتـ دآرَمٍـ قَشَنٍگٍـ تَرِهٍـ❤ 💫

۱۰ تیر 1398
4K
دیدیـ خنده ایـ کـ وسطـ گریهـ میاد چقد حسـ خوبیـ دارهـ؟! تو برامـ همونـ خندهـ ایـ ، میونـ همهـ گریهـ هایـ زندگیـ♥

دیدیـ خنده ایـ کـ وسطـ گریهـ میاد چقد حسـ خوبیـ دارهـ؟! تو برامـ همونـ خندهـ ایـ ، میونـ همهـ گریهـ هایـ زندگیـ♥

۱۵ تیر 1398
5K
بی خیالِ حَرفایی کِه تو دِلَم جآ مونده :) فَقَط میخوام بِگذِره :) فَقَط مُنتَظِرَم تَموم بِشه :) وَقتی بهشون نیآز داری نیستَن این یه قانونه وَقتی بُریدی هیچکَس نیس کُمَکِت کُنه حَتیٓ کِسی نیس ...

بی خیالِ حَرفایی کِه تو دِلَم جآ مونده :) فَقَط میخوام بِگذِره :) فَقَط مُنتَظِرَم تَموم بِشه :) وَقتی بهشون نیآز داری نیستَن این یه قانونه وَقتی بُریدی هیچکَس نیس کُمَکِت کُنه حَتیٓ کِسی نیس نِشینه جِلوت بِگه بِگو :) فَقَط میشنَوَم .. مَجبور میشی بری جلویٌِ آینه بِه دُختَری ...

۲۴ تیر 1398
16K