روژان

rojankurd

14مرداد1379🎂 روژان دختر کوردستانی ✌💪سینگل lam فره نازار😆😊 آقای قاضی به دوستم نگاه چپ کرد
تو چیکار کردی
کشتمش
آزادی برو

بفرمایین😋 😋 😋

بفرمایین😋 😋 😋

۱۳ ساعت پیش
3K
بدون من یخ میزنی الان داغی نمیفهمی😊

بدون من یخ میزنی الان داغی نمیفهمی😊

۱۵ ساعت پیش
3K
فقط کوردا میفهمن چیه😉 😁

فقط کوردا میفهمن چیه😉 😁

۱۸ ساعت پیش
3K
الکی لایک نکن متنو بخون 👇👇 چظوره؟؟ ❤رفیق❤امشب هم میخوایم بزنیم به سلامتی دل های شکسته به سلامتی همون جونایی که دل پیر دارن سلامتی همون لات های که حکم تیر دارن سلامتی اون گرگ ...

الکی لایک نکن متنو بخون 👇👇 چظوره؟؟ ❤رفیق❤امشب هم میخوایم بزنیم به سلامتی دل های شکسته به سلامتی همون جونایی که دل پیر دارن سلامتی همون لات های که حکم تیر دارن سلامتی اون گرگ تیر خورده ای که هیچ وقت از زخمش ناله نمیکنه چون خوب میدونه اگه بناله ...

۱ روز پیش
43K
ببین حاجی وقتی داری گنده تراز دهنت حرف میزنی منتظر جرخوردن دهنت هم باش من اگه دشمن نداشتم به قدرت خودم شک میکردم عمو پشت سرم داستان نساز قاطی کنم کتاب قصت میکنم نصف آفریقارو ...

ببین حاجی وقتی داری گنده تراز دهنت حرف میزنی منتظر جرخوردن دهنت هم باش من اگه دشمن نداشتم به قدرت خودم شک میکردم عمو پشت سرم داستان نساز قاطی کنم کتاب قصت میکنم نصف آفریقارو من سیاه کردم پس زغالتو بنداز اونور بچه ما شاخ نیستیم ولی شاخ شکنیم پس ...

۱ روز پیش
7K
حریف میطلبم😂بچها بازی خوبیه هرکی داره بگه تا درخواست بازی بدم😊

حریف میطلبم😂بچها بازی خوبیه هرکی داره بگه تا درخواست بازی بدم😊

۱ روز پیش
4K
باو خوت بو وه درمانم پخش بو وه گیانم😊

باو خوت بو وه درمانم پخش بو وه گیانم😊

۲ روز پیش
2K
۴ روز پیش
6K
کوردها هم خدایی دارند جوجه رو آخر پاییز میشمارند مرگ براردوغان کودک کش به امید خدا حکومت دیکاتوری ترکیه روزی به دست کوردهای قهرمان نابود خواهدشد ما کوردها جان میدهیم سرمیدهیم وبا سرافرازی تمام به ...

کوردها هم خدایی دارند جوجه رو آخر پاییز میشمارند مرگ براردوغان کودک کش به امید خدا حکومت دیکاتوری ترکیه روزی به دست کوردهای قهرمان نابود خواهدشد ما کوردها جان میدهیم سرمیدهیم وبا سرافرازی تمام به ملاقات مرگ میرویم اما غیرت وشجاعت ماهرگز نخواهد مرد مرگ بر اردوغان 👊 🔫

۷ روز پیش
9K
شام امشب ما بادستپخت خودم😋😋😋😋

شام امشب ما بادستپخت خودم😋😋😋😋

۱ هفته پیش
21K
مخاطب خاص

مخاطب خاص

۱ هفته پیش
5K
دس خوش کاکه پیمان بژیت نازار عالی بی 😍 😍 😍

دس خوش کاکه پیمان بژیت نازار عالی بی 😍 😍 😍

۱ هفته پیش
7K
بعله اینجوریاس😊

بعله اینجوریاس😊

۲ هفته پیش
9K
مغرور نیستم ولی..

مغرور نیستم ولی..

۲ هفته پیش
7K
😆 😊

😆 😊

۲ هفته پیش
8K
یه شب عالییی😊

یه شب عالییی😊

۲ هفته پیش
11K
۲ هفته پیش
7K
عاشقتم مامان ستاره 😘 😘 😘 😘 😘

عاشقتم مامان ستاره 😘 😘 😘 😘 😘

۲ هفته پیش
9K
😐 😐

😐 😐

۲ هفته پیش
9K
قابل توجه آقا پسرا

قابل توجه آقا پسرا

۳ هفته پیش
8K