۶ روز پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
در زمانی که برده داری در آمریکا رایج بود زن سیاهپوستی بنام هاریت گروهی مخفی راه انداخته بود و بردگان را فراری می داد. بعدها از او پرسیدند: سخت ترین مرحله کار شما برای نجات ...

در زمانی که برده داری در آمریکا رایج بود زن سیاهپوستی بنام هاریت گروهی مخفی راه انداخته بود و بردگان را فراری می داد. بعدها از او پرسیدند: سخت ترین مرحله کار شما برای نجات بردگان چه بود؟ او عمیقا" به فکر فرو رفت و گفت: قانع کردن یک برده ...

۱ هفته پیش
9K
واقعا هوا خوب بودش امروز بعد از چند روز حضورم اینجا ...بارون دیشب یه نعمت بود خدایا شکرت

واقعا هوا خوب بودش امروز بعد از چند روز حضورم اینجا ...بارون دیشب یه نعمت بود خدایا شکرت

۳ هفته پیش
6K
ای کاش قبل از آنکه به درد بخوریم بدرد بخوریم

ای کاش قبل از آنکه به درد بخوریم بدرد بخوریم

۳ هفته پیش
4K
۴ هفته پیش
3K
همه آهوان صحرا سر خویش گرفته بر دست به امید روزی که به شکار آیی...

همه آهوان صحرا سر خویش گرفته بر دست به امید روزی که به شکار آیی...

۲۹ آذر 1398
2K
گمان کنم که سحر بیشتر راز ژولیدگی مرا می داند.... شب ها رابیادت تا سحر بیدارم...

گمان کنم که سحر بیشتر راز ژولیدگی مرا می داند.... شب ها رابیادت تا سحر بیدارم...

۲۹ آذر 1398
3K
با یارو چت میکردم اسم پروفایلش Sag Har بود گفتم بچه کجایی سگ هار ؟؟ هرچی از دهنش در اومد بارم کرد‌! نگو اسمش ساغر بوده :| خوب لعنتی مثل ادم بنویس :)

با یارو چت میکردم اسم پروفایلش Sag Har بود گفتم بچه کجایی سگ هار ؟؟ هرچی از دهنش در اومد بارم کرد‌! نگو اسمش ساغر بوده :| خوب لعنتی مثل ادم بنویس :)

۲۱ آذر 1398
1K
من هر چه بکارم دست تقدیر نشسته بکارم

من هر چه بکارم دست تقدیر نشسته بکارم

۲۰ آذر 1398
527
طلای قرمز

طلای قرمز

۱۵ آذر 1398
534
۱۴ آذر 1398
481
۱۳ آذر 1398
441
ﭘﺴﺮﻩ هشت سالشه نوشته: ﺁﯾﻔﻮﻥ ششﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻫﻨﮓ ﻣﯿﮑﻨﻪ 😕 ﻣﻦ ﻫﻢ ﺳﻦ اون ﺑﻮﺩﻡ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﯾﻪ ﭘﺎﮎ ﮐﻦ ﻭﺍﺳﻢ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻮﯼ ﺗﻮﺕ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻣﯿﺪﺍﺩ ﺍﺯ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺧﻮﺭﺩﻣﺶ!! 😐 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ﭘﺴﺮﻩ هشت سالشه نوشته: ﺁﯾﻔﻮﻥ ششﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻫﻨﮓ ﻣﯿﮑﻨﻪ 😕 ﻣﻦ ﻫﻢ ﺳﻦ اون ﺑﻮﺩﻡ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﯾﻪ ﭘﺎﮎ ﮐﻦ ﻭﺍﺳﻢ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻮﯼ ﺗﻮﺕ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻣﯿﺪﺍﺩ ﺍﺯ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺧﻮﺭﺩﻣﺶ!! 😐 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۱۲ آذر 1398
689
نیرومند نبود ...اما یک تنه هر جا می رفت زندگیش را جابجا می کرد

نیرومند نبود ...اما یک تنه هر جا می رفت زندگیش را جابجا می کرد

۱۲ آذر 1398
421
سالروز درگذشت قهرمان واقعی ما...

سالروز درگذشت قهرمان واقعی ما...

۱۱ آذر 1398
427
#چکدرم #اینچه برون #تهران #ایران #گرگان #گلستان

#چکدرم #اینچه برون #تهران #ایران #گرگان #گلستان

۱۱ آذر 1398
453
۱۱ آذر 1398
399
۱۱ آذر 1398
415