در مــوردم نــظر “نَــده”… چــون ایــن روزا حـــالــم “بَــده”…! خَــشِـن بـشـم “بَـــــــــد” مـیـــبـیــنی… بــهتـــره “نــزدیـکـ” نـشـیـنی…! ســنگــیـنهـ “هـضـــم مَــن” بــرات… “بِــکـش کـــنـآر” مِـــرســی فَــداتـ…! اولویت “غـــــرورمـــــه“… چــون “هَـــمـه ی وجــودَمـه”…! مـــن ایــــن “بـــالـــآم” تــو اون ...

در مــوردم نــظر “نَــده”… چــون ایــن روزا حـــالــم “بَــده”…! خَــشِـن بـشـم “بَـــــــــد” مـیـــبـیــنی… بــهتـــره “نــزدیـکـ” نـشـیـنی…! ســنگــیـنهـ “هـضـــم مَــن” بــرات… “بِــکـش کـــنـآر” مِـــرســی فَــداتـ…! اولویت “غـــــرورمـــــه“… چــون “هَـــمـه ی وجــودَمـه”…! مـــن ایــــن “بـــالـــآم” تــو اون “پــایـیــن”… بــکـش “کِــنار”فَـقــط هَــمیــن………..!

۲ شهریور 1396
1K
عشقه عشق❤

عشقه عشق❤

۱ شهریور 1396
902
بی من کجایی؟😹 خخخ یهو منم رگمو زدم دیگ😹 😹

بی من کجایی؟😹 خخخ یهو منم رگمو زدم دیگ😹 😹

۳۰ مرداد 1396
922
😻 💥

😻 💥

۳۰ مرداد 1396
898
☜کــــــــاری نَـــــکُــــن☞↝ ₪مِــــثِ ‍ تـــــــــارِ مـــوهام ↬ ₡☜تــــُـــوروهََـم بِــنـــدازَم☞↝ ₪پُـــــشــــتِ گـــــووشــــام↬ #ℳe

☜کــــــــاری نَـــــکُــــن☞↝ ₪مِــــثِ ‍ تـــــــــارِ مـــوهام ↬ ₡☜تــــُـــوروهََـم بِــنـــدازَم☞↝ ₪پُـــــشــــتِ گـــــووشــــام↬ #ℳe

۲۸ مرداد 1396
991
خوب میدونم عزیز من نمیرسم به تو دیگه عطر غریبه رو تنت معنی حرفاتو میگه شکستی باور منو به اعتماد عاشقی حرفات دروغه میدونم چیزی نمیخواد که بگی تلخه ولی حقیقته این گریه های لعنتی ...

خوب میدونم عزیز من نمیرسم به تو دیگه عطر غریبه رو تنت معنی حرفاتو میگه شکستی باور منو به اعتماد عاشقی حرفات دروغه میدونم چیزی نمیخواد که بگی تلخه ولی حقیقته این گریه های لعنتی من بی تو بیتابمو تو بگو که با کی راحتی چیزی نگو فقط برو دل ...

۲۸ مرداد 1396
904
Live for ourselves not for showing that to others..👍 ✌

Live for ourselves not for showing that to others..👍 ✌

۲۸ مرداد 1396
872
همه دوستیآ همینه سرش گل تهش گوه :)

همه دوستیآ همینه سرش گل تهش گوه :)

۲۵ مرداد 1396
885
زندگیـــ ــ کوتاهُــــ ــ💀 😍 روزاتُـــــ ــ نَباشـــــ ـــ چونـــ ــ نمیاَرزِه😉

زندگیـــ ــ کوتاهُــــ ــ💀 😍 روزاتُـــــ ــ نَباشـــــ ـــ چونـــ ــ نمیاَرزِه😉

۲۳ مرداد 1396
870
+ڪارت چقد طول میکشــه -تا ی رل بزنےکات کنی اومدم #حکایت#خیلیا😹

+ڪارت چقد طول میکشــه -تا ی رل بزنےکات کنی اومدم #حکایت#خیلیا😹

۲۳ مرداد 1396
914
شڪستـه امـ... ولے اشـک نمیریزمـ... پنـهان شـده امـ پشـت یـک لبخنـدی ڪـہ یک دنیـا ←درد→ دارد:):pensive_face:

شڪستـه امـ... ولے اشـک نمیریزمـ... پنـهان شـده امـ پشـت یـک لبخنـدی ڪـہ یک دنیـا ←درد→ دارد:):pensive_face:

۲۰ مرداد 1396
904
وقتے میگـم زود قضـاوت نڪن نَڪن دیـگ اَه

وقتے میگـم زود قضـاوت نڪن نَڪن دیـگ اَه

۲۰ مرداد 1396
882
ﻛﻴﻨﻪ ای ﻧﻴﺴﺘﻢ! ﻭلی ﺧﺐ ﺁﻟﺰاﻳﻤﺮ ﻫﻢ ﻧﺪاﺭﻡ!!!

ﻛﻴﻨﻪ ای ﻧﻴﺴﺘﻢ! ﻭلی ﺧﺐ ﺁﻟﺰاﻳﻤﺮ ﻫﻢ ﻧﺪاﺭﻡ!!!

۱۵ مرداد 1396
917
����ﺑَـــﺮﺍﻢْ ﻣــُﻬِــﻢِ ﻧــﯿــسٰ ﭼِـــــﻪْ ﮐَﺴــﯽْ ﺟــٰﺎمْ ﺭُو تــوُ ﻗَﻠــﺒِــتْ مـیـگیـرِهْ �� ﭼُـــﻮﻥْ ﻣـﯿـدونَـم‌ْ �� ﭘـَـﺲ ﻣـٰﺎﻧـﺪﻩْ ﻫٰﺎﯼٖ ﮔُــﺮگــْ ﺭُو �� ﻓـَﻘَـﻂْ ﺳـَـﮓْ ﻫٰـﺎ ﻣﯿـﺒَـﺮ‍َﻧـﺪ ْ ���� بعله اینجوریاس

����ﺑَـــﺮﺍﻢْ ﻣــُﻬِــﻢِ ﻧــﯿــسٰ ﭼِـــــﻪْ ﮐَﺴــﯽْ ﺟــٰﺎمْ ﺭُو تــوُ ﻗَﻠــﺒِــتْ مـیـگیـرِهْ �� ﭼُـــﻮﻥْ ﻣـﯿـدونَـم‌ْ �� ﭘـَـﺲ ﻣـٰﺎﻧـﺪﻩْ ﻫٰﺎﯼٖ ﮔُــﺮگــْ ﺭُو �� ﻓـَﻘَـﻂْ ﺳـَـﮓْ ﻫٰـﺎ ﻣﯿـﺒَـﺮ‍َﻧـﺪ ْ ���� بعله اینجوریاس

۱۳ مرداد 1396
1K
★ممکنــه به همـِِْْْْْه بـپِْْـْْْْـِْْـِْْْْـِْْْْرم ★ ☜ ولـِْـِْْـِْْـِْْْْـِْْْْـی ☞ ♧♡ بـِْـِْْـِْْـْا همـِْـِْْـِْْْْـِْْْْـه نمیپـْـِْْـِْْْْـِْْْْرم ♡♧✘✘✘

★ممکنــه به همـِِْْْْْه بـپِْْـْْْْـِْْـِْْْْـِْْْْرم ★ ☜ ولـِْـِْْـِْْـِْْْْـِْْْْـی ☞ ♧♡ بـِْـِْْـِْْـْا همـِْـِْْـِْْْْـِْْْْـه نمیپـْـِْْـِْْْْـِْْْْرم ♡♧✘✘✘

۱۱ مرداد 1396
941
با هرکی مث خودش...هه

با هرکی مث خودش...هه

۱۱ مرداد 1396
906
حوصلم فسیل شد کسی هس بیاد بچتیم

حوصلم فسیل شد کسی هس بیاد بچتیم

۱۱ مرداد 1396
880
بِــه نَظَـــرِ ☜مَــــنْ☞ ↺عِـــشق ↻ ⇦یـــا وُجــــود نَـــدارِه⇨ یـــا⇠≅ اَپلیــــکِیشِـــنِشْ≅ ⇢ رو مَــــنْ نَـصب نِـمیــشِه✘✘✘

بِــه نَظَـــرِ ☜مَــــنْ☞ ↺عِـــشق ↻ ⇦یـــا وُجــــود نَـــدارِه⇨ یـــا⇠≅ اَپلیــــکِیشِـــنِشْ≅ ⇢ رو مَــــنْ نَـصب نِـمیــشِه✘✘✘

۹ مرداد 1396
1K
پـــــــــخ😜 😂

پـــــــــخ😜 😂

۹ مرداد 1396
879
!.. ﻣــــــــَــﻐﺮﻭرای ﺍِﻣــــــــْـــــــــــــــــﺮﻭﺯ ﺧـــــُـــﻮﺭﺩ ﺷــــــُــــﺪِﻩ ﻫــْـــﺎﯼ ﺩﯾـــْـــﺮُﻭﺯَن….<(_ _)>

!.. ﻣــــــــَــﻐﺮﻭرای ﺍِﻣــــــــْـــــــــــــــــﺮﻭﺯ ﺧـــــُـــﻮﺭﺩ ﺷــــــُــــﺪِﻩ ﻫــْـــﺎﯼ ﺩﯾـــْـــﺮُﻭﺯَن….<(_ _)>

۹ مرداد 1396
943