خاجه گیــر

خاجه گیــر

۱ هفته پیش
2K
کَلـپُک

کَلـپُک

۱۹ آبان 1398
848
۱۹ آبان 1398
775
۱۸ آبان 1398
717
مـانتیـس

مـانتیـس

۱۸ آبان 1398
721
مار پولکی

مار پولکی

۲۲ مهر 1398
673
۱۴ مهر 1398
644
۱۴ مهر 1398
626
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁

🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁

۹ مهر 1398
627
۱۸ شهریور 1398
603
عنکبوت بیوه سیاه ...بسیار سمی .... نیش بسیار کوچک و گزشی با درد خفیف دارد.... در کودکان و سالمندان و افراد بیمار صددرصد مرگبار میباشد .... محل زندگی در اغلب مناطق دنیا دور از جمعیت ...

عنکبوت بیوه سیاه ...بسیار سمی .... نیش بسیار کوچک و گزشی با درد خفیف دارد.... در کودکان و سالمندان و افراد بیمار صددرصد مرگبار میباشد .... محل زندگی در اغلب مناطق دنیا دور از جمعیت انسانی بوده .... بالاترین آمار مرگــ ومیـر در ایالات متحده آمریکا طی سالهای ۱۹۴۰تــا ۱۹۹۸ ...

۳۰ مرداد 1398
1K
قــاصدڪ

قــاصدڪ

۲۸ مرداد 1398
578
۲۸ مرداد 1398
580
۲۶ مرداد 1398
566
۲۶ مرداد 1398
569
۲۶ مرداد 1398
565
۲۶ مرداد 1398
555
۷ مرداد 1398
557
۷ مرداد 1398
565
۷ مرداد 1398
562