redboy1722
hamed.jredboy1722@

https://instagraph.ir/harfeto/46046309
حـرفــی حـدیثـی سـخنـی
..... ..... ....... ...... ....... .....
بـــخـــــــون
........ ........ ......... ......... ......
اگـــر احـسـاس مـیـکــنـی
شـــاخ،
یا دافــــ،هســتـی یــا تـریــپ لــاو داری یـا فـــکـــر مـیــکـنـی هـمـه بــهــت کــراش دارن و مـیــخـــوان مــخـتـو بـــزنـن و یـا ازسنـــدروم
خـشـــکـه مـقــدســی
رنــج مـیــبری و فــکـر مـیــکـنــی کـلــیــد بـهــشــت دســت شــمـاست و قــراره مــارو راه ندی.....
از خـــدامــه هــمـیــن الان کـــه ایــنـوخــوندی بـلــاکــم کنــی کــه شــکـل هــمـونـبـیــنـیــم....
اگــــر هـیــچـکــدوم نـبــودی...
کــــم کــــم میــفـهـمــی اونــقــدرهاهــم بــدنـیــســتم...
...... ....... ......... ........... ..
سـعی میـکنـم پـستـها روبـخونـم....پـس پـسـت چـص نـاله تـبلیـغ،بـرهنگـی،
تـوهیـن وتـمسخـر،لایـک نـمیشـن...
سـعـی مـیکنـم کـامنتـاروجـواب بـدم،
بـی جـواب گـذاشتـن=بـی احـترامـی بـه مـخاطـب
پـاک کردن کـامنت ازطـرف هـرشـخصـی روتوهیـن میدونم پـس کامنـت پـاک نـمیشـه مـگـر کـامنت چـت و تـبلیـغ...
آقـایـون خـانومـا لـطفـامـتـن آمـاده وکـپـی شـده نـفرستیـد
کـسانیکـه پـست زیـاد وشـاطـری مـیذارن =آنـفالـو
مـارمولکایـی کـه فـکرمـیکنـن اژدهـان=آنـفالـو
تـوهیـن و بـددهنـی=بـلاکِ آبـــدار
...................................................
ادبــــ از تـرس نیـســت....
بـدبـاورتــــ نشــــه.
......................................
مـشـــهــد شــهـر نیــســت...عــــشـــــقــــــه♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
..........
........................... .....................
هــــوف تــمـــــوم شـــد
34دنبال شده‌ها
371دنبال کننده گان
609مطلب
435kامتیاز