رامین

raminyk

متولد ۵۱ شهرستان لنجان.اصفهان.
مجرد

دولت باید خادم ملت باشد وبه سرمایه داخلی بها بدهد وخود را عقل کل نداند

دولت باید خادم ملت باشد وبه سرمایه داخلی بها بدهد وخود را عقل کل نداند

۱۵ ساعت پیش
4K
۱ روز پیش
1K
۲ روز پیش
4K
۳ روز پیش
4K
۳ روز پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
2K
زادگاه من .با تنهایام

زادگاه من .با تنهایام

۳ هفته پیش
2K
۴ هفته پیش
2K
۴ هفته پیش
2K
۲۸ مهر 1398
3K
۲۱ مهر 1398
3K
۱۳ مهر 1398
3K
۱۳ مهر 1398
667
۱۰ مهر 1398
4K
۶ مهر 1398
4K
۵ مهر 1398
3K
۳ مهر 1398
3K
۳ مهر 1398
4K