#مرتضی پاشایی #بهم زمان بده😥 😞 🙏

#مرتضی پاشایی #بهم زمان بده😥 😞 🙏

۱۴ ساعت پیش
824
#یوسف زمانی #شب موهات

#یوسف زمانی #شب موهات

۱ روز پیش
2K
#مرتضی اشرفی #هفت خط

#مرتضی اشرفی #هفت خط

۱ روز پیش
3K
#شهاب مظفری مگه دیوونه حالیته؟ عاااالی

#شهاب مظفری مگه دیوونه حالیته؟ عاااالی

۱ روز پیش
2K
#عشق ناب

#عشق ناب

۲ روز پیش
3K
دلم خیلی گرفته 😞

دلم خیلی گرفته 😞

۳ روز پیش
5K
#عشق

#عشق

۵ روز پیش
6K
۵ روز پیش
5K
#شکست یکی بهم گفت یه دختری ۷سال عاشقم بود، منو میپرستید حالا که خودم عاشقش شدم رفته فقط نگاش کردم. گفت چیه؟ گفتم تو چی میدونی از خستگی؟

#شکست یکی بهم گفت یه دختری ۷سال عاشقم بود، منو میپرستید حالا که خودم عاشقش شدم رفته فقط نگاش کردم. گفت چیه؟ گفتم تو چی میدونی از خستگی؟

۶ روز پیش
6K
#عاشقانه

#عاشقانه

۶ روز پیش
2K
#عاشقانه

#عاشقانه

۶ روز پیش
2K
۷ روز پیش
5K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
5K
۲ هفته پیش
2K