کلامِ گویا

quranwords

اینجا ایستگاهی است برای مطالعه قرآن و تفکر در آیات آن 🌷 .

بسم الله الرحمن الرحیم⁦☘️⁩ نکاتی در خصوص آیه شریفه: - متّقین، همواره در انابه و دعا هستند. «یقولون» - ایمان، زمینه ی عفو الهی است. «آمنّا فاغفرلنا» - عفو، از شئون ربوبیّت و لازمه ی ...

بسم الله الرحمن الرحیم⁦☘️⁩ نکاتی در خصوص آیه شریفه: - متّقین، همواره در انابه و دعا هستند. «یقولون» - ایمان، زمینه ی عفو الهی است. «آمنّا فاغفرلنا» - عفو، از شئون ربوبیّت و لازمه ی تربیت است. «ربّنا... فاغفرلنا» - ترس از قهر و عذاب خداوند، از نشانه های تقواست. ...

۵ ساعت پیش
3K
بسم الله الرحمن الرحیم 🌱 نکاتی در مورد آیه شریفه: - متّقین، همواره در انابه و دعا هستند. «یقولون» - ایمان، زمینه ی عفو الهی است. «آمنّا فاغفرلنا» - عفو، از شئون ربوبیّت و لازمه ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌱 نکاتی در مورد آیه شریفه: - متّقین، همواره در انابه و دعا هستند. «یقولون» - ایمان، زمینه ی عفو الهی است. «آمنّا فاغفرلنا» - عفو، از شئون ربوبیّت و لازمه ی تربیت است. «ربّنا... فاغفرلنا» - ترس از قهر و عذاب خداوند، از نشانه های ...

۱ روز پیش
3K
بسم الله الرحمن الرحیم 🍃 چنانکه در تفاسیر مجمع البیان وکبیر ومراغی آمده است: وقتی مسلمانان در سال دوّم هجری در جنگ بدر پیروز شدند، گروهی از یهود گفتند: این پیروزی نشانه ی صدق محمّد ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🍃 چنانکه در تفاسیر مجمع البیان وکبیر ومراغی آمده است: وقتی مسلمانان در سال دوّم هجری در جنگ بدر پیروز شدند، گروهی از یهود گفتند: این پیروزی نشانه ی صدق محمّد صلی الله علیه وآله است، چون در تورات آمده است: او بر دشمنانش پیروز می ...

۲ روز پیش
8K
بسم الله الرحمن الرحیم 🌱 «وَقود» به معنای مادّه ی سوختنی است. وسیله ی آتش زایی دوزخ دو چیز است: سنگ ها و انسان ها؛ «وقودها الناس و الحجارة»[بقره، 24] خصلت ها و افکار و ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌱 «وَقود» به معنای مادّه ی سوختنی است. وسیله ی آتش زایی دوزخ دو چیز است: سنگ ها و انسان ها؛ «وقودها الناس و الحجارة»[بقره، 24] خصلت ها و افکار و اعمال، هویّت انسان را دگرگون می کند و انسان به سوخت آتش تبدیل و خود ...

۳ روز پیش
5K
بسم الله الرحمن الرحیم⁦☘ ️⁩ کسی که به قیامت ایمان دارد؛ «لیوم لاریب فیه» نگران بد عاقبت شدن خود می شود و از خداوند استمداد می کند. منشأ خُلف وعده، غفلت، عجز، ترس، جهل و ...

بسم الله الرحمن الرحیم⁦☘ ️⁩ کسی که به قیامت ایمان دارد؛ «لیوم لاریب فیه» نگران بد عاقبت شدن خود می شود و از خداوند استمداد می کند. منشأ خُلف وعده، غفلت، عجز، ترس، جهل و یا پشیمانی است که هیچ کدام از اینها در ذات مقدّس الهی راه ندارد. «لایخلف ...

۴ روز پیش
6K
بسم الله الرحمن الرحیم⁦☘ ️⁩ نکاتی در مورد آیه شریفه: - به علم و دانش خود مغرور نشویم، از خداوند هدایت بخواهیم. «ربّنا لاتزغ قلوبنا...» - نشانه ی علم واقعی و رسوخ در علم، توجّه ...

بسم الله الرحمن الرحیم⁦☘ ️⁩ نکاتی در مورد آیه شریفه: - به علم و دانش خود مغرور نشویم، از خداوند هدایت بخواهیم. «ربّنا لاتزغ قلوبنا...» - نشانه ی علم واقعی و رسوخ در علم، توجّه به خدا و استمداد از اوست. «الاّ الراسخون فی العلم... ربّنا لاتزغ قلوبنا» - محور ...

۵ روز پیش
9K
بسم الله الرحمن الرحیم 🌱 موضوع صورت گیری انسان در رحم مادر، در میان دو آیه ی نزول کتاب آمده است، شاید رمز این باشد که خدایی که در رحم مادر به شما سر و ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌱 موضوع صورت گیری انسان در رحم مادر، در میان دو آیه ی نزول کتاب آمده است، شاید رمز این باشد که خدایی که در رحم مادر به شما سر و سامان می دهد، با تشریع قوانین الهی و ارسال کتب آسمانی، به رشد آینده و ...

۶ روز پیش
28K
بسم الله الرحمن الرحیم 🌱 نکاتی در رابطه با آیه شریفه: - خداوند بر همه چیز آگاه است. ما وهمه ی هستی هر لحظه در محضر خدا هستیم، در محضر او گناه نکنیم. با توجّه ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌱 نکاتی در رابطه با آیه شریفه: - خداوند بر همه چیز آگاه است. ما وهمه ی هستی هر لحظه در محضر خدا هستیم، در محضر او گناه نکنیم. با توجّه به آیه قبل، استفاده می شود که کفر و معصیتِ هیچ کس بر خدا پوشیده ...

۷ روز پیش
13K
بسم الله الرحمن الرحیم⁦☘ ️⁩ «قَیّوم» به کسی گفته می شود که خود به دیگری تکیه نداشته باشد، ولی دیگران به او تکیه دارند و یا قوام بخش همه چیز است. خداوند در آفریدن، تدبیر ...

بسم الله الرحمن الرحیم⁦☘ ️⁩ «قَیّوم» به کسی گفته می شود که خود به دیگری تکیه نداشته باشد، ولی دیگران به او تکیه دارند و یا قوام بخش همه چیز است. خداوند در آفریدن، تدبیر و تسلّط کامل دارد. عوامل و اسباب مادّی وسیله ی پیدایش می شوند، ولی مستقل ...

۱ هفته پیش
17K
بسم الله الرحمن الرحیم⁦☘ ️⁩ نکاتی در رابطه با آیه شریفه: - قیامت، روز مهمی است. تنوین کلمه «یوماً» اشاره به عظمت آن روز دارد. - ربا گرفتن و رسیدن به دنیا، ساده و زودگذر ...

بسم الله الرحمن الرحیم⁦☘ ️⁩ نکاتی در رابطه با آیه شریفه: - قیامت، روز مهمی است. تنوین کلمه «یوماً» اشاره به عظمت آن روز دارد. - ربا گرفتن و رسیدن به دنیا، ساده و زودگذر است، آنچه ابدی وباقی است، قیامت است. «واتقوا یوماً» - تقوی و یاد قیامت، قوی ...

۱ هفته پیش
9K
بسم الله الرحمن الرحیم 🌱 نکاتی در رابطه با آیه شریفه: - داشتن روحیّه ی انفاق و سخاوت مهم است، نه یکی دو بار انفاق آنهم از روی ترحّم. «ینفقون» فعل مضارع بر استمرار دلالت ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌱 نکاتی در رابطه با آیه شریفه: - داشتن روحیّه ی انفاق و سخاوت مهم است، نه یکی دو بار انفاق آنهم از روی ترحّم. «ینفقون» فعل مضارع بر استمرار دلالت دارد. - تعیین نشدن اجر الهی، نشانه ی گستردگی آن است. «اجرهم» - وعده های ...

۱ هفته پیش
5K
بسم الله الرحمن الرحیم 🍃 نکاتی در رابطه با آیه شریفه: - حال که خداوند از انفاق ما با خبر است، پس بهترین مال را با والاترین اهداف خرج کنیم. «ما انفقتم... فان اللّه یعلمه» ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🍃 نکاتی در رابطه با آیه شریفه: - حال که خداوند از انفاق ما با خبر است، پس بهترین مال را با والاترین اهداف خرج کنیم. «ما انفقتم... فان اللّه یعلمه» - انفاق، مخصوص ثروتمندان واموال زیاد نیست، مال کم را نیز انفاق کنید. «من نفقة» ...

۱ هفته پیش
27K
بسم الله الرحمن الرحیم⁦☘ ️⁩ نکاتی در رابطه با آیه شریفه: - گرچه مال وثروت خیر است، ولی خیرِ کثیر، داشتنِ دید وقدرت تشخیص است. کسانی که از آن خیر انفاق کنند به خیر کثیر ...

بسم الله الرحمن الرحیم⁦☘ ️⁩ نکاتی در رابطه با آیه شریفه: - گرچه مال وثروت خیر است، ولی خیرِ کثیر، داشتنِ دید وقدرت تشخیص است. کسانی که از آن خیر انفاق کنند به خیر کثیر می رسند. «انفقوا...یؤتی الحکمة» - شیطان وعده ی فقر، و خداوند وعده ی مغفرت و ...

۲ هفته پیش
5K
بسم الله الرحمن الرحیم⁦☘ ️⁩ نکاتی در رابطه با آیه شریفه: - شیطان، انسان را از انفاق اموال مرغوب باز می دارد. «انفقوا من طیّبات... الشیطان یعدکم الفقر...» - بخل شما، فقرا را به فساد ...

بسم الله الرحمن الرحیم⁦☘ ️⁩ نکاتی در رابطه با آیه شریفه: - شیطان، انسان را از انفاق اموال مرغوب باز می دارد. «انفقوا من طیّبات... الشیطان یعدکم الفقر...» - بخل شما، فقرا را به فساد وفحشا می کشاند. «یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء» - انسان در انتخاب راه خدا یا شیطان، ...

۲ هفته پیش
10K
بسم الله الرحمن الرحیم 🌱 نکاتی درباره آیه شریفه: - آبرو و شخصیّت فقیر، با ارزش تر از حفظ شکم و شخص فقیر است. «قول معروف... خیر من صدقة» - فقیر را با محبّت و ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌱 نکاتی درباره آیه شریفه: - آبرو و شخصیّت فقیر، با ارزش تر از حفظ شکم و شخص فقیر است. «قول معروف... خیر من صدقة» - فقیر را با محبّت و دلسوزی به کار مفیدی که زندگی او را تأمین کند، راهنمایی کنید. [تفسیر پرتوی از ...

۲ هفته پیش
10K
بسم الله الرحمن الرحیم⁦☘️⁩ نکاتی در رابطه با آیه شریفه: - قبل از دستور، مردم را با احترام صدا زنیم. «یا ایهاالذین امنوا» - استفاده از فرصت ها در کارهای خیر، ارزش است. «من قبل ...

بسم الله الرحمن الرحیم⁦☘️⁩ نکاتی در رابطه با آیه شریفه: - قبل از دستور، مردم را با احترام صدا زنیم. «یا ایهاالذین امنوا» - استفاده از فرصت ها در کارهای خیر، ارزش است. «من قبل ان یأتی یوم» - محروم کردن امروز، محروم شدن فرداست. اگر امروز انفاق وبخششی صورت ...

۲ هفته پیش
17K
بسم الله الرحمن الرحیم 🌹 نکاتی درباره آیه شریفه: - کمک به خلق خدا، کمک به خداست. «یقرض اللّه» بجای «یقرض الناس» - برای ترغیب مردم به کارهای خیر، تشویق لازم است. «فیضاعفه اضعافاً کثیرة» ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌹 نکاتی درباره آیه شریفه: - کمک به خلق خدا، کمک به خداست. «یقرض اللّه» بجای «یقرض الناس» - برای ترغیب مردم به کارهای خیر، تشویق لازم است. «فیضاعفه اضعافاً کثیرة» - اگر ما گشایش و تنگ دستی را بدست خدا بدانیم، راحت انفاق می کنیم. ...

۲ هفته پیش
6K
بسم الله الرحمن الرحیم⁦☘️⁩ نکاتی در رابطه با آیه شریفه: - اقامه نماز باید مداوم باشد. «حافظوا» - همه ی مردم مسئول حفظ نمازند. «حافظوا» - نماز را به جماعت برپا کنید. «حافظوا، قوموا» - ...

بسم الله الرحمن الرحیم⁦☘️⁩ نکاتی در رابطه با آیه شریفه: - اقامه نماز باید مداوم باشد. «حافظوا» - همه ی مردم مسئول حفظ نمازند. «حافظوا» - نماز را به جماعت برپا کنید. «حافظوا، قوموا» - هرکجا زمینه ی سهل انگاری یا غفلت احساس می شود، هشدار بیشتری لازم است. «والصلوة ...

۳ هفته پیش
13K
بسم الله الرحمن الرحیم 🌹 نکاتی در رابطه با آیه شریفه: - رتبه ی ایمان، مقدّم بر عمل است. «آمنوا... هاجروا وجاهدوا» - امید به لطف پروردگار، مشروط به ایمان، هجرت و جهاد است. «آمنوا... ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌹 نکاتی در رابطه با آیه شریفه: - رتبه ی ایمان، مقدّم بر عمل است. «آمنوا... هاجروا وجاهدوا» - امید به لطف پروردگار، مشروط به ایمان، هجرت و جهاد است. «آمنوا... هاجروا وجاهدوا... اولئک یرجون» - اصول افکار و اعمال اگر صحیح باشد، اشتباهات جزئی قابل ...

۳ هفته پیش
12K
بسم الله الرحمن الرحیم 🌱 نکاتی در مورد آیه شریفه: - ورود در فضای سِلم و سلام و تسلیم امکان ندارد، مگر در سایه ی ایمان. «یاایّها الّذین آمنوا» - سلیقه ها را کنار گذاشته، ...

بسم الله الرحمن الرحیم 🌱 نکاتی در مورد آیه شریفه: - ورود در فضای سِلم و سلام و تسلیم امکان ندارد، مگر در سایه ی ایمان. «یاایّها الّذین آمنوا» - سلیقه ها را کنار گذاشته، تنها تسلیم قانون خدا باشیم. «ادخلوا فی السّلم کافّة» - ایجاد صلح، وظیفه ی همه ...

۳ هفته پیش
10K