بیا با هم عکس بگیریم یک عکس دونفره من به دوربین نگاه کنم تو به من،نمی خواهم چشمانت در تاریخ ثبت شوند...!

بیا با هم عکس بگیریم یک عکس دونفره من به دوربین نگاه کنم تو به من،نمی خواهم چشمانت در تاریخ ثبت شوند...!

۴ روز پیش
9K
ما را زِ خیالِ تو چه پَروایِ شَراب اَست....‌

ما را زِ خیالِ تو چه پَروایِ شَراب اَست....‌

۱ هفته پیش
19K
کجا مانده ای جانا؟!قدم برداشتنت کند شده یا فاصله ات بیشتر....

کجا مانده ای جانا؟!قدم برداشتنت کند شده یا فاصله ات بیشتر....

۱ هفته پیش
7K
بی تو خیابان سکانس رفتنت را تکرار می کند‌..

بی تو خیابان سکانس رفتنت را تکرار می کند‌..

۱ هفته پیش
19K
میانِ خاطرات بی شمارمان ای آشنا،به بودنت ادامه بده...از اولین آغوش هزار شب هم بگذرد،باز ستاره بی قرار و مهتاب بی قرار و این دل بی قرار است....

میانِ خاطرات بی شمارمان ای آشنا،به بودنت ادامه بده...از اولین آغوش هزار شب هم بگذرد،باز ستاره بی قرار و مهتاب بی قرار و این دل بی قرار است....

۱ هفته پیش
21K
تو ان آزارِ شیرینی که دلخواه است تکرارَت و من هربار از هر بار بیشتر دوستت دارم...

تو ان آزارِ شیرینی که دلخواه است تکرارَت و من هربار از هر بار بیشتر دوستت دارم...

۱ هفته پیش
28K
از وسعت تنهای ام آنقدر بگویم! تنها کس من بودی و من هیچکسِ تو...

از وسعت تنهای ام آنقدر بگویم! تنها کس من بودی و من هیچکسِ تو...

۱ هفته پیش
26K
ما کاشفانِ کوچه ی بن بستیم،حرف های خسته ای داریم...این بار پیامبری بفرست که تنها گوش کُنَد!

ما کاشفانِ کوچه ی بن بستیم،حرف های خسته ای داریم...این بار پیامبری بفرست که تنها گوش کُنَد!

۱ هفته پیش
9K
پنجره ها را ببند!پرنده ات که رفته باشد کرکس های زیادی دورِاحساسِ مرده ات جمع خواهند شد...

پنجره ها را ببند!پرنده ات که رفته باشد کرکس های زیادی دورِاحساسِ مرده ات جمع خواهند شد...

۱ هفته پیش
10K
تو عطرِ کدام خوشبوترین گل جهانی؟ که هرجا می نویسمت شکوفه می دهی....

تو عطرِ کدام خوشبوترین گل جهانی؟ که هرجا می نویسمت شکوفه می دهی....

۲ هفته پیش
19K
بر ساحل یادت که بایستم مروارید واژه ها ردیف میشوند،در صدف دوست داشتنت برای شعرهایم باید دل به دریای عشقت بزنم....

بر ساحل یادت که بایستم مروارید واژه ها ردیف میشوند،در صدف دوست داشتنت برای شعرهایم باید دل به دریای عشقت بزنم....

۲ هفته پیش
24K
تو آن بتی که پرستیدنت خطایی نیست...

تو آن بتی که پرستیدنت خطایی نیست...

۲ هفته پیش
11K
قلب من از صدای تو چه عاشقانه کوک شد..‌‌❤

قلب من از صدای تو چه عاشقانه کوک شد..‌‌❤

۲ هفته پیش
13K
تمام خونه پُر میشه از این تصویر رویایی تماشا کُن تماشا کن چه بی رحمانه زیبایی...

تمام خونه پُر میشه از این تصویر رویایی تماشا کُن تماشا کن چه بی رحمانه زیبایی...

۳ هفته پیش
14K
دوست داشتنت گناه مورد علاقمه...❤

دوست داشتنت گناه مورد علاقمه...❤

۳ هفته پیش
12K
لذت دنیا داشتن کسی است که دوست داشتنش حواسی برای آدم نمی گذارد..‌.

لذت دنیا داشتن کسی است که دوست داشتنش حواسی برای آدم نمی گذارد..‌.

۴ هفته پیش
13K
مجبور می شویم که دیوانه ات شویم عشقت گرفته از دل ما اختیار را!

مجبور می شویم که دیوانه ات شویم عشقت گرفته از دل ما اختیار را!

۴ هفته پیش
12K
چه شد در من نمیدانم!فقط دیدم پریشانم فقط یک لحظه فهمیدم که خیلی دوستت دارم..❤❤❤

چه شد در من نمیدانم!فقط دیدم پریشانم فقط یک لحظه فهمیدم که خیلی دوستت دارم..❤❤❤

۴ هفته پیش
14K
😐

😐

۲۸ بهمن 1397
24K
...

...

۱۴ آذر 1397
30K