شریکه غماشونم...

pouya_17000

-بی شرفا اداتو درمیارن
ـــــــــــــــــــــــ
میشناسی منو؟
http://wisgoon.com/pin/26759412/
ــــــــــــــــــــــــ
چیزی هس ک نگفته باشی..!
http://instagraph.ir/harfeto/843563994
جوابه ناشناس...
http://wisgoon.com/pin/26785455/
ـــــــــــــــــــــــــ
منتظرم باش ،نابودت میکنم..
یروزی!
ـــــــــــــــــــــــــ
-حالم مثه ذاتت خرابـ.....
ـــــــــــــــــــــــــ
...http://wisgoon.com/pin/26861797/ ...http://wisgoon.com/pin/26798746 ...http://wisgoon.com/pin/26779294/ ...http://wisgoon.com/pin/26046288 ...http://wisgoon.com/pin/26879443/ ...http://wisgoon.com/pin/26904844 ...http://wisgoon.com/pin/26908586/ ..http://wisgoon.com/pin/26989382/ ..http://wisgoon.com/pin/26989369/ ...http://wisgoon.com/pin/27056053 ...http://wisgoon.com/pin/27064323/

#درد_نویس
ــــــــــــــــــــــــ
#پستهایی_که_خودم_ادیت_کردم
http://wisgoon.com/pin/26989382/ http://wisgoon.com/pin/26989369 http://wisgoon.com/pin/27004826 http://wisgoon.com/pin/27014927/ http://wisgoon.com/pin/27006656 http://wisgoon.com/pin/27021324/ http://wisgoon.com/pin/27024268 http://wisgoon.com/pin/27045431 http://wisgoon.com/pin/27056053/ http://wisgoon.com/pin/27056472 http://wisgoon.com/pin/27064323/ http://wisgoon.com/pin/27070823/

#نداشتیم!!! به خیلیاتون میرینم:)

#نداشتیم!!! به خیلیاتون میرینم:)

۱۳ ساعت پیش
2K
#Editpouya

#Editpouya

۱ روز پیش
3K
#Editpouya اگه نمیخونی لایک نکن!! صبح بیدار که شدم رفتم به بابام بگم بگم دیشب خواب دیدم باهم رفتیم یه جای خیلی قشنگ رفتم بگم بابا جونم دیشب باهم رفتیم یه دریای خیلی بزرگ بعدش.. ...

#Editpouya اگه نمیخونی لایک نکن!! صبح بیدار که شدم رفتم به بابام بگم بگم دیشب خواب دیدم باهم رفتیم یه جای خیلی قشنگ رفتم بگم بابا جونم دیشب باهم رفتیم یه دریای خیلی بزرگ بعدش.. بعدش من داشتم اب بازی میکردم بابا جونم تو هم بودیا اومدم که بهت بگم ...

۲ روز پیش
33K
#Editpouya اگه نمیخونی لایک نکن!! عشق بود جون بود جنون بود دلمو که دادم بهش با جدیت و لحن داش مشتی بهش گفتم ترک بر نداره ها داش دله..... دلم که میدونی جنسش خورده شیشه ...

#Editpouya اگه نمیخونی لایک نکن!! عشق بود جون بود جنون بود دلمو که دادم بهش با جدیت و لحن داش مشتی بهش گفتم ترک بر نداره ها داش دله..... دلم که میدونی جنسش خورده شیشه داره بگی پخ میشکنه.....اون روز فقط خندید و گفت رو چشم..... گفت هوای دلتو دارم ...

۳ روز پیش
57K
#Editpouya اگه نمیخونی لایک نکن!! الانو نمیگم یه زمانی رفاقت معنیه دیگه ایی داشت یه وقتایی به کسی میگفتن رفیق که معرفت توی خونش روون بود مرامش نمیزاشت که رفیقشو دور بزنه تاب نداش غمه ...

#Editpouya اگه نمیخونی لایک نکن!! الانو نمیگم یه زمانی رفاقت معنیه دیگه ایی داشت یه وقتایی به کسی میگفتن رفیق که معرفت توی خونش روون بود مرامش نمیزاشت که رفیقشو دور بزنه تاب نداش غمه داداشیه عزیز تر از جونش و ببینه اینایی که میگم مربوط به الان نیست ماله ...

۳ روز پیش
30K
#Editpouya #درخواستی_H 👇 👇 👇 👇 👇 @pouya_17000 ما یه هیچ از هیچیم یه هیچ توی یه خونه یه محله یه استان یه کشور یه قاره یه سیاره یه کهکشان........ ما یه هیچ از هیچی ...

#Editpouya #درخواستی_H 👇 👇 👇 👇 👇 @pouya_17000 ما یه هیچ از هیچیم یه هیچ توی یه خونه یه محله یه استان یه کشور یه قاره یه سیاره یه کهکشان........ ما یه هیچ از هیچی هستیم که خودش هیچه یه هیچ که خیلی جدی گرفته خودشو یه هیچ که دل ...

۴ روز پیش
15K
#me #Editpouya #کپی_ممنوع

#me #Editpouya #کپی_ممنوع

۴ روز پیش
6K
#Editpouya

#Editpouya

۷ روز پیش
7K
#Editpouya

#Editpouya

۷ روز پیش
7K
#Editpouya

#Editpouya

۷ روز پیش
7K
#Editpouya #s

#Editpouya #s

۱ هفته پیش
9K
#Editpouya

#Editpouya

۱ هفته پیش
12K
#Editpouya

#Editpouya

۱ هفته پیش
12K
#ادامه رفیق ها روزی مرا رها کردند که گفتند نکن!این کارت خودکشیه محض است ..او رفته.. منم تابه شنیدن نبودت را نداشتم با دعوایی مفصل قید همه را زدم.. پدر که جز حسرت چیزی در ...

#ادامه رفیق ها روزی مرا رها کردند که گفتند نکن!این کارت خودکشیه محض است ..او رفته.. منم تابه شنیدن نبودت را نداشتم با دعوایی مفصل قید همه را زدم.. پدر که جز حسرت چیزی در وجود نداشت.. چهار پایه برایم ارتفاع کوه بلندی است.. پایم لرزان .. طناب بر گردنم ...

۱ هفته پیش
44K
اگه نمیخونی لایک نکن!! #داستان آغاز صبحی دیگر.. ساعت شیش .. آفتاب بد چشمم را میزند دست روی صورتم و اخم در هم میکشم بلند شدم و لباس های راه راهه سیاه و سفیدم را ...

اگه نمیخونی لایک نکن!! #داستان آغاز صبحی دیگر.. ساعت شیش .. آفتاب بد چشمم را میزند دست روی صورتم و اخم در هم میکشم بلند شدم و لباس های راه راهه سیاه و سفیدم را تکاندم.. اشتباه اشتباهه من بود.. خودم برای خودم ابد نوشتم.. آن روز که با چشمان ...

۱ هفته پیش
104K
این حجم از اعتماد ب نفستو گیگی چند میخری؟! #مخاطب_دار گل نیستم ولی تا دلت بخواد خار دارم..

این حجم از اعتماد ب نفستو گیگی چند میخری؟! #مخاطب_دار گل نیستم ولی تا دلت بخواد خار دارم..

۱ هفته پیش
13K
اگه نمیخونی لایک نکن!! این یک متن ادبی نیست..(داستان) نزدیکای غروب خیلی وقته که دلم هوس کرده بود برم همون جای همیشگی.. چند وقتی بود ک نرفتم.. نزدیک شدم دیدم روی صندلیه مورد نظرم یه ...

اگه نمیخونی لایک نکن!! این یک متن ادبی نیست..(داستان) نزدیکای غروب خیلی وقته که دلم هوس کرده بود برم همون جای همیشگی.. چند وقتی بود ک نرفتم.. نزدیک شدم دیدم روی صندلیه مورد نظرم یه پیر مرد نشسته منم طبق عادت همونجا نشستم دستشو رو عصاش گذاشته بودو به طبیعت ...

۲ هفته پیش
69K
اگه نمیخونی لایک نکن!! گفت من میروم ولی بخاطر توست میروم ولی شهر باز هم چراغانی میشود میروم و باز این خیابان ها از صدای خنده ی تو معطر میشود میروم ولی به یادت میمانم.. ...

اگه نمیخونی لایک نکن!! گفت من میروم ولی بخاطر توست میروم ولی شهر باز هم چراغانی میشود میروم و باز این خیابان ها از صدای خنده ی تو معطر میشود میروم ولی به یادت میمانم.. به وقت گفته های نگفته و خاطرات مانده و تاریکیه شهرو اشکهای شبانه... به یادم ...

۳ هفته پیش
22K
اگه نمیخونی لایک نکن!! #عاشق.. میماند نه مادی..! دل! رضایت به رفتنش نمیدهد... میسوزد! نه ازحسادت و کینه از غمه دوری و هجران! از نبوده تنها امید ... میکشد! نه سیگار .. طعمه تلخ و ...

اگه نمیخونی لایک نکن!! #عاشق.. میماند نه مادی..! دل! رضایت به رفتنش نمیدهد... میسوزد! نه ازحسادت و کینه از غمه دوری و هجران! از نبوده تنها امید ... میکشد! نه سیگار .. طعمه تلخ و شیرینه روزهای وابستگی ... میشناسد! نه حراجی های درون شهر نه پاساژ ها و رستوران ...

۳ هفته پیش
29K
اگه نمیخونی لایک نکن!! این یکی متنه ادبی نی! اون روزای اول که رفتی داشتم میمردم نمیدونم خودتم.... خودت دیدی منو یهو اشکم در میاد. کسی نمیدونه چیشده که اشک منم درومده..! یهویی تنهایی مثه ...

اگه نمیخونی لایک نکن!! این یکی متنه ادبی نی! اون روزای اول که رفتی داشتم میمردم نمیدونم خودتم.... خودت دیدی منو یهو اشکم در میاد. کسی نمیدونه چیشده که اشک منم درومده..! یهویی تنهایی مثه سیلی میخوره تو صورتم یه قلب درده خاص شبا خوابم نمیبره.. اگه بخوابم خوبه.. میدونی ...

۳ هفته پیش
68K