این متن،جزو ۱۰ متن برتر از نگاه‌مجله معتبر فوربس است... این متن،سه مرتبه در این لیست،در مقام اولک قرار گرفته... . . . ﯾﻪ ﭘﺴﺮ ﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ، ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ...

این متن،جزو ۱۰ متن برتر از نگاه‌مجله معتبر فوربس است... این متن،سه مرتبه در این لیست،در مقام اولک قرار گرفته... . . . ﯾﻪ ﭘﺴﺮ ﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ، ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﯾﻪ ﺳﺮﯼ ﺗﯿﻠﻪ ﻭﺩﺧﺘﺮﭼﻨﺪﺗﺎﯾﯽ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺩﺍﺷﺖ، ﭘﺴر ﮔﻔﺖ: ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﯿﻠﻪ ﻫﺎﻣﻮ ﺑﻬﺖ ﻣﯿﺪﻡ وﺗﻮ ...

۱۸ اردیبهشت 1394
2K
متاسفم که توی فرهنگی بزرگ شدم که مردمش تصورمیکنند بااندوه به خدانزدیک ترند #فریدون فروغی#

متاسفم که توی فرهنگی بزرگ شدم که مردمش تصورمیکنند بااندوه به خدانزدیک ترند #فریدون فروغی#

۱۴ اردیبهشت 1394
805
فریدون فروغی

فریدون فروغی

۱۴ اردیبهشت 1394
1K
ممدو

ممدو

۱۳ اردیبهشت 1394
900
...

...

۱۳ اردیبهشت 1394
324
فالو شه توتینستا مخسی text.dlov

فالو شه توتینستا مخسی text.dlov

۱۱ اردیبهشت 1394
386
روز...

روز...

۱۱ اردیبهشت 1394
7K
بنام خدا #هوابد جور ناپایداره# سرصادق بالای داره پرازخاطرات ترک خورده ایم به ظاهر زنده اما به باطن مرده ایم گرگ بره میدره بره گرگ بلندشین ازخواب ای مردم بره گرگ شدشماروخواب برد به چشماتون ...

بنام خدا #هوابد جور ناپایداره# سرصادق بالای داره پرازخاطرات ترک خورده ایم به ظاهر زنده اما به باطن مرده ایم گرگ بره میدره بره گرگ بلندشین ازخواب ای مردم بره گرگ شدشماروخواب برد به چشماتون عینک دودی زدین توخواب خوابین توبیداری خواب تموم زندگیتون پرکرده اضطراب میاین بیرون هرروز بانقاب ...

۷ اردیبهشت 1394
1K
عمریست که در حسرت دیدار محبت تنها در این باغ به دنبال تو گشتم من هیچ نیافتم در این باغ چه بیهوده دویدم من هیچ ندیدم نشنیدم اکنون که بهار است و صدا گم شده ...

عمریست که در حسرت دیدار محبت تنها در این باغ به دنبال تو گشتم من هیچ نیافتم در این باغ چه بیهوده دویدم من هیچ ندیدم نشنیدم اکنون که بهار است و صدا گم شده در پرده ابهام من با چه امیدی بنشینم که بیایی به کنارم..

۷ اردیبهشت 1394
765
s

s

۳ اردیبهشت 1394
330
یادش بخیر یکی هست ...

یادش بخیر یکی هست ...

۳ اردیبهشت 1394
732
...

...

۳ اردیبهشت 1394
347
...

...

۳ اردیبهشت 1394
318
...

...

۳ اردیبهشت 1394
334
...

...

۳ اردیبهشت 1394
364
...

...

۳ اردیبهشت 1394
330
...

...

۳ اردیبهشت 1394
316
...

...

۳ اردیبهشت 1394
350
...

...

۳ اردیبهشت 1394
335
...

...

۳ اردیبهشت 1394
328