۲۱ تیر 1395
2
هر خطِّ سرِ موی تو را پیچشِ خاصی ست یک حرف در این صفحه مکرّر نتوان یافت ... #صائب_تبریزی

هر خطِّ سرِ موی تو را پیچشِ خاصی ست یک حرف در این صفحه مکرّر نتوان یافت ... #صائب_تبریزی

۱۵ تیر 1395
2
از رفیقان سفر ماندم عقب فرسنگها یاد آن روزی که پای رهنوردی داشتم #فرخی_یزدی

از رفیقان سفر ماندم عقب فرسنگها یاد آن روزی که پای رهنوردی داشتم #فرخی_یزدی

۱۴ تیر 1395
2
دلا! نیکت نکرد آن غمزه بسمل مبادا اضطراب تشنه آبی کرده باشی ولی دشت بیاضی
عکس بلند

دلا! نیکت نکرد آن غمزه بسمل مبادا اضطراب تشنه آبی کرده باشی ولی دشت بیاضی

۱۴ تیر 1395
2
گفتم که زمسجد نروم سوی خرابات زنجیرسرزلف توام موی کشان برد #کمال_خجندی

گفتم که زمسجد نروم سوی خرابات زنجیرسرزلف توام موی کشان برد #کمال_خجندی

۱۴ تیر 1395
2
غم هجران تو،ای دوست چنان کرد مرا که ببینی نشناسی که منم یا دگری؟ #فخرالدین_عراقی

غم هجران تو،ای دوست چنان کرد مرا که ببینی نشناسی که منم یا دگری؟ #فخرالدین_عراقی

۱۴ تیر 1395
2
به غیر اینکه پریشانیم به طول کشد شکایت از سر زلفت، چه ماحصل دارد؟ میرزا باقر اصفهانی

به غیر اینکه پریشانیم به طول کشد شکایت از سر زلفت، چه ماحصل دارد؟ میرزا باقر اصفهانی

۱۴ تیر 1395
2
بویی نبرم همی ز شادی باز این چه گلیم و آن چه رنگست #انوری

بویی نبرم همی ز شادی باز این چه گلیم و آن چه رنگست #انوری

۱۴ تیر 1395
2
من دلی دارم که در وی جز خیال یار نیست خلوت خاص است و این منزلگه اغیار نیست #منصور_حلاج

من دلی دارم که در وی جز خیال یار نیست خلوت خاص است و این منزلگه اغیار نیست #منصور_حلاج

۱۴ تیر 1395
2
گه زاهد تسبیح به دستم خوانند گه رندو خراباتی و مستم خوانند ای وای به روزگار مستوری من گر زانکه مرا چنانکه هستم خوانند #ابوسعید_ابوالخیر

گه زاهد تسبیح به دستم خوانند گه رندو خراباتی و مستم خوانند ای وای به روزگار مستوری من گر زانکه مرا چنانکه هستم خوانند #ابوسعید_ابوالخیر

۱۴ تیر 1395
2
از معنی لباب کلامست نظم من توحید و نعت و منقبتم لب آن لباب #محتشم_کاشانی

از معنی لباب کلامست نظم من توحید و نعت و منقبتم لب آن لباب #محتشم_کاشانی

۱۴ تیر 1395
2
قرب تو را دلیل همین بس بوَد که من افتاده ام به یاد تو هر جا نشسته ام! #قاسم_مشهدی

قرب تو را دلیل همین بس بوَد که من افتاده ام به یاد تو هر جا نشسته ام! #قاسم_مشهدی

۱۴ تیر 1395
2
https://telegram.me/joinchat/Awot8D0vqlA2KJfIGny3Kg گروه شب زنده داران شعر،کانال شعر و ساز اصیل ایرانی

https://telegram.me/joincha... گروه شب زنده داران شعر،کانال شعر و ساز اصیل ایرانی

۷ تیر 1395
3
https://telegram.me/joinchat/Awot8D0vqlA2KJfIGny3Kg گروه شب زنده داران شعر،کانال شعر و ساز اصیل ایرانی

https://telegram.me/joincha... گروه شب زنده داران شعر،کانال شعر و ساز اصیل ایرانی

۶ تیر 1395
4
https://telegram.me/joinchat/Awot8D0vqlA2KJfIGny3Kg گروه شب زنده داران شعر،کانال شعر و ساز اصیل ایرانی

https://telegram.me/joincha... گروه شب زنده داران شعر،کانال شعر و ساز اصیل ایرانی

۶ تیر 1395
4
ساقی بشکن جام که ما دوست پرستیم از جامی می مهر علی واله و مستیم احولی سیستانی (بسمل) https://telegram.me/joinchat/Awot8D0vqlA2KJfIGny3Kg گروه شب زنده داران شعر،کانال شعر و ساز اصیل ایرانی

ساقی بشکن جام که ما دوست پرستیم از جامی می مهر علی واله و مستیم احولی سیستانی (بسمل) https://telegram.me/joincha... گروه شب زنده داران شعر،کانال شعر و ساز اصیل ایرانی

۶ تیر 1395
2
من مهربان ندارم #انوری https://telegram.me/joinchat/Awot8D0vqlA2KJfIGny3Kg گروه شب زنده داران شعر،کانال شعر و ساز اصیل ایرانی

من مهربان ندارم #انوری https://telegram.me/joincha... گروه شب زنده داران شعر،کانال شعر و ساز اصیل ایرانی

۶ تیر 1395
2
جذاب ترین مرحله، ای عشق همین است از من تو همان چیز بخواهی که ندارم خلیل ذکاوت https://telegram.me/joinchat/Awot8D0vqlA2KJfIGny3Kg گروه شب زنده داران،کانال شعر و ساز اصیل ایرانی

جذاب ترین مرحله، ای عشق همین است از من تو همان چیز بخواهی که ندارم خلیل ذکاوت https://telegram.me/joincha... گروه شب زنده داران،کانال شعر و ساز اصیل ایرانی

۶ تیر 1395
2
از آن بادٖه ندانم چـون فنایم از آن بی ‌جا نمی ‌دانم کجایم زمـانـی قـعـر دریـایـی درافـتم دمی دیگر چو خورشیدی برآیم #مولانا

از آن بادٖه ندانم چـون فنایم از آن بی ‌جا نمی ‌دانم کجایم زمـانـی قـعـر دریـایـی درافـتم دمی دیگر چو خورشیدی برآیم #مولانا

۳۰ خرداد 1395
2
آغوش تو چقدر می آید به قامتم در آن به قدر پیرهن خویش راحتم #علیرضا_بدی

آغوش تو چقدر می آید به قامتم در آن به قدر پیرهن خویش راحتم #علیرضا_بدی

۳۰ خرداد 1395
2