[هِلنووچ✨]

pinky_girl

-انقد آرزوها عمیق بود غرق شدیم توش=))💧

عشق و علاقه حتما نباید کلامی باشه !! همینکه برام XS max بخرید خودم می فهمم دوستم دارید خر نیستم که*-*😌

عشق و علاقه حتما نباید کلامی باشه !! همینکه برام XS max بخرید خودم می فهمم دوستم دارید خر نیستم که*-*😌

۹ فروردین 1398
3K
اونی که دوسش داری دوسِت نداره چون اونی که دوسِت داشت تو دوسش نداشتی✋

اونی که دوسش داری دوسِت نداره چون اونی که دوسِت داشت تو دوسش نداشتی✋

۹ فروردین 1398
4K
‏همون نگاهی که ما به تتلو داریم جامعه جهانی به ایران داره=||😹

‏همون نگاهی که ما به تتلو داریم جامعه جهانی به ایران داره=||😹

۸ فروردین 1398
5K
بهار فصلِ منه ، گفتم که بدونید کی رئیسع💪

بهار فصلِ منه ، گفتم که بدونید کی رئیسع💪

۸ فروردین 1398
3K
نزن باران که ایران غرق آب است!!🌴

نزن باران که ایران غرق آب است!!🌴

۸ فروردین 1398
4K
یه آدمِ درست رو انتخاب کنید،اونو خیلی دوستش داشته باشید و از زندگی لذت ببرید تموم شد و رفت!!♥

یه آدمِ درست رو انتخاب کنید،اونو خیلی دوستش داشته باشید و از زندگی لذت ببرید تموم شد و رفت!!♥

۸ فروردین 1398
4K
کاش عَکسات گَرمایِ بَغَلِتو داشت=))📷

کاش عَکسات گَرمایِ بَغَلِتو داشت=))📷

۱۸ دی 1397
3K
چِراع هَمِه مآ داریم هَمِه اِحساساتِمُونُو پُشتِ این° کیبُوردِ لَعنَتی اَز دَست میدیم؟*-*💋

چِراع هَمِه مآ داریم هَمِه اِحساساتِمُونُو پُشتِ این° کیبُوردِ لَعنَتی اَز دَست میدیم؟*-*💋

۲۸ خرداد 1397
5K
مآ گُنآه میکنیم تآ خدآ بَخشَندِع بِمونِع🔞🤘🏿

مآ گُنآه میکنیم تآ خدآ بَخشَندِع بِمونِع🔞🤘🏿

۲۸ خرداد 1397
6K
اونجایی که یه دختر میگه

اونجایی که یه دختر میگه "ولی تو قول داده بودی" قابلیت اینو‌ داره که عرش خدا رو بلرزونه:))🌹

۲۸ خرداد 1397
5K
تَنهایی میتونِه یِه سَبکِ زِندِگی باشِه یِه اِنتِخابِ دُرُست بَعد اَز کُلی اِشتِباه^^😊

تَنهایی میتونِه یِه سَبکِ زِندِگی باشِه یِه اِنتِخابِ دُرُست بَعد اَز کُلی اِشتِباه^^😊

۱۹ خرداد 1397
6K
-آریــانا♡ -کوعین گراندع*-*😻

-آریــانا♡ -کوعین گراندع*-*😻

۱۹ خرداد 1397
6K
بی قرار اون روزیم که بوست کنم، بغلت کنم، دست کنم تو موهاتو بوش کنم:)💜 برای اخرین بار بگم دوست دارمو شلیک کنم تو مخت -آخ چه روز قشنگی میشه اون روز👌 #این_شیرین‌ترین_انتقامع*-*

بی قرار اون روزیم که بوست کنم، بغلت کنم، دست کنم تو موهاتو بوش کنم:)💜 برای اخرین بار بگم دوست دارمو شلیک کنم تو مخت -آخ چه روز قشنگی میشه اون روز👌 #این_شیرین‌ترین_انتقامع*-*

۱۹ خرداد 1397
4K
کسی که باورت داره از کسی که دوست داره...! همیشه یع قدم جلوتر👌🌸

کسی که باورت داره از کسی که دوست داره...! همیشه یع قدم جلوتر👌🌸

۱۹ خرداد 1397
5K
شاید یه روزی نقش ها عوض بشه من فراموش کنم تو به یاد بیاری*-*❤

شاید یه روزی نقش ها عوض بشه من فراموش کنم تو به یاد بیاری*-*❤

۱۹ خرداد 1397
6K
سَرَم ‌داد میزَد‌ میگُفت: [هَمین‌ حِسی‌ کِ ‌[طُ] بِ ‌مَن‌ داری، مَن‌ بِ یِکی ‌دیگه دارَم

سَرَم ‌داد میزَد‌ میگُفت: [هَمین‌ حِسی‌ کِ ‌[طُ] بِ ‌مَن‌ داری، مَن‌ بِ یِکی ‌دیگه دارَم"

۲۶ شهریور 1396
9K
تک دِرَختَم سوخت بزار جَنگَل [بِگا] بِرِه🔥 🌴 💔

تک دِرَختَم سوخت بزار جَنگَل [بِگا] بِرِه🔥 🌴 💔

۱۷ شهریور 1396
10K
He wants you !!!! Any excuse to stay:)) آنکه تو را میخواهد به هر بهانه ای میماند:))

He wants you !!!! Any excuse to stay:)) آنکه تو را میخواهد به هر بهانه ای میماند:))

۱۷ شهریور 1396
9K
گُفتَم بیماره خَنده هاتَم‌ هِی پیشِ اون بیشتَر خَندیدی :)💋💫

گُفتَم بیماره خَنده هاتَم‌ هِی پیشِ اون بیشتَر خَندیدی :)💋💫

۱۷ شهریور 1396
10K
هَمهٔ مَسیری روُ کِه بآ دِل رَفتِه بودَم بآ عَقل بَرگَشتَم ^^💸🗝🍇🐽

هَمهٔ مَسیری روُ کِه بآ دِل رَفتِه بودَم بآ عَقل بَرگَشتَم ^^💸🗝🍇🐽

۱۷ شهریور 1396
9K