تعداد لایک های امروز : 307289
تعداد نظرات امروز : 36386
تعداد مطالب امروز : 5912
سن12 کاشان..... هر کی میخواد عکس هایش را لایک کنم همه ی عکسهایم را لایک کند به تعداد مطالبم من بعدش عکس هایش رالایک میکنم
محرم بر همه تسلیت

محرم بر همه تسلیت

مرد هندوانه ای

مرد هندوانه ای

مرد هندوانه ای

مرد هندوانه ای

دست گیره لامبرگینی

دست گیره لامبرگینی

پیکنیک در قبرستان همراه با چلو جوجه

پیکنیک در قبرستان همراه با چلو جوجه

خواب در اتوبوس

خواب در اتوبوس

هرکی گفت اسم این ماشین چیه ؟

هرکی گفت اسم این ماشین چیه ؟

یکی رد نمیشه ما بش بخندیم

یکی رد نمیشه ما بش بخندیم

ترول ضد جاستین

ترول ضد جاستین

ترول ضد جاستین

ترول ضد جاستین

اینم واسه دخمل عموی گلم رکسانا و هرکی که متولد تیر ماهه

اینم واسه دخمل عموی گلم رکسانا و هرکی که متولد تیر ماهه

ترول ضد جاستین

ترول ضد جاستین

بدون متن

به افتخار همه مردادیا :-)

به افتخار همه مردادیا :-)

میدانی مردانگی از نگاه یک زن چیست؟ مردانگی همه اش خلاصه میشود در یک کلام امنیت امنیت میدانی چیست؟؟ محکم دستش را گرفتن با دیوانگی هایش زندگی کردن احساس زنانه اش را فهمیدن قدر اشکهاش ...

میدانی مردانگی از نگاه یک زن چیست؟ مردانگی همه اش خلاصه میشود در یک کلام امنیت امنیت میدانی چیست؟؟ محکم دستش را گرفتن با دیوانگی هایش زندگی کردن احساس زنانه اش را فهمیدن قدر اشکهاش رو دونستن امنیت یعنی دستت را که میگیرد صورتت را که میبوسد بداند ناب تر ...