تعداد لایک های امروز : 590523
تعداد نظرات امروز : 61054
تعداد مطالب امروز : 10747
سن12 کاشان..... هر کی میخواد عکس هایش را لایک کنم همه ی عکسهایم را لایک کند به تعداد مطالبم من بعدش عکس هایش رالایک میکنم

محرم بر همه تسلیت

مرد هندوانه ای

مرد هندوانه ای

دست گیره لامبرگینی

پیکنیک در قبرستان همراه با چلو جوجه

خواب در اتوبوس

هرکی گفت اسم این ماشین چیه ؟

یکی رد نمیشه ما بش بخندیم

ترول ضد جاستین

ترول ضد جاستین

اینم واسه دخمل عموی گلم رکسانا و هرکی که متولد تیر ماهه

ترول ضد جاستین

به افتخار همه مردادیا :-)

میدانی مردانگی از نگاه یک زن چیست؟ مردانگی همه اش خلاصه میشود در یک کلام امنیت امنیت میدانی چیست؟؟ محکم دستش را گرفتن با دیوانگی هایش زندگی کردن احساس زنانه اش را فهمیدن قدر اشکهاش رو دونستن امنیت یعنی دستت را که میگیرد صورتت را که میبوسد بداند ناب تر ...