ویژه کنید
عکس و تصویر . #خسته ام مثل #جوانی که پس از #سربازی بشنــود یـک نفـر از #نــامــزدش #دل ...

.
#خسته ام مثل #جوانی که پس از #سربازی
بشنــود یـک نفـر از #نــامــزدش #دل بــرده
مثـل یــک #افـسر تحقـیق شـرافـتـمـنـدی
کـه بـه پـرونده ی #جـرم #پسرش بـرخورده

خسته ام مثل #پسر بچه که درجای #شلوغ
بین #دعوای پـدر مـادر خود گـم شده است
خستـه مثل #زن راضـی شده به #مهر #طلاق
که پس از بخت بدش سوژه ی مردم شده است

خسته مثـل پـدری کـه پسر #معتـادش
غـرق در درد خمـاری شـده فـریـاد زده
مثل یک #پیرزنی که شده #سرباز #عروس
پسـرش پیـش زنـش بـر سر او داد زده

خسته ام مثـل #زنی #حامله که ماه نهم
دکترش گفته به درد #سرطان مشکوک است
مثل مردی که قسم خورده #خیانت نکند
#زنش اما به قسم خوردن آن #مشکوک است

خسته مثل #پدری گوشه ی آسایشگاه
کـه کسـی غیـر پـرستار سراغش نرود
خستـه ام بیشتر از پیـر زنـی تنهـا کـه
عیـد باشد نـوه اش سمت #اتاقش نرود

خسته ام کاش کسی حال مرا می #فهمید
غیر از این بغض که در راه گلو سد شده است
شـده ام مثل #مریضی که پس از قطع امید
در پی م#عجزه ای راهی مشهد شده است



دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...