ویژه کنید
عکس و تصویر #تشیع_جنازه_شهید_گمنام امروز شهر#بردخون #استان بوشهر #جایگاه#شهید #گردان_کمیل ، #کانال را پاکسازی می کرد تا به ...

#تشیع_جنازه_شهید_گمنام امروز شهر#بردخون #استان بوشهر
#جایگاه#شهید

#گردان_کمیل ، #کانال را پاکسازی می کرد تا به پاسگاه برسد...
کانال های ذوزنقه ای شکل، کار فرانسوی ها بود و دوشکاهای سوار شده بر #تانک های عراقی، مستقیم، جاده را می زدند.
#روز_سوم، ارتباط کمیل با مقر قطع شد.

آخرین حرف را بچه ها به حاج #همت گفتند:

حاجی به امام بگو ما #عاشورایی جنگیدیم ....

و #حاج_همت ، آنسوی #بیسیم، فقط می توانست سر به جعبه های #مهمات بکوبد و اشک بریزد.

نه #آب رسید و نه #غذا.

دوازده نفر با یک #قمقمه سر کردند

عراقی ها که به #کانال رسیدند، اکثر بچه ها از تشنگی شهید شده بودند.

بقیه را هم تیر خلاص زدند.
بچه ها در قتلگاه ماندند برای همیشه.

#قتلگاهی پر از لب های #تشنه و پر از لاله هایی که سال ها بعد نیز با یک سوراخ در#جمجمه های پر از گل پیدا شدند و شهید گمنام ، خوانده شدند...

#شهید گمنام...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...