ویژه کنید
عکس و تصویر گیرم لبها را جراحی کنیم به شکل خنده ای با اشکهایی که در پشت حصار ...

گیرم لبها را جراحی کنیم به شکل خنده ای
با اشکهایی که در پشت حصار پلکها تحصن کرده اند
چه کنیم!
گیرم گه گاه قهقهه ای هم سر بدهیم
با فریادهای خفه شده در کنج سینه چه کنیم!
گیرم دستهای یکدیگررا محکم فشار دهیم
با دلی که محکوم به تنهایی است چه کنیم!
گیرم لحظه ای کوتاه یا بلند آغوشی گرم
با لبهای سرد و بوسه های اجباری
چه کنیم!

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...