ویژه کنید
عکس و تصویر ✔آرـی مَن هَمـ #مُعتَقِدَـمـ کـه خوآستُن کآر دِل است و #رَفتَن شَرط عَقل اَمــآ وَقتی ...

✔آرـی مَن هَمـ #مُعتَقِدَـمـ کـه
خوآستُن کآر دِل است و #رَفتَن شَرط عَقل
اَمــآ
وَقتی #رَفتن به #عَمَل اَست
#خوآستَن نَبآیَد به #حَرف بآشَد !
#بآیَد بَرآـی #خوآستَن به آب و آتَش زَد
#اَگر نَشُد ، آنگآه به #حُرمَت #دوست دـآشتَن ،
آرآمـ گُذآشت و #رَفت ...
اَگَر #خوـآستَنی دَر #کـآر بـآشَد بآیَد بَرایَش #جَنگید
تـآ به وَقت #عَقَب نشینی برآـی #حِفظ اِحسـآس
بـه #خویش بِدِهکـآر نبآشیمـ ...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...