ویژه کنید
عکس و تصویر ثانیه های زندگی ام بوی عطر تنت را به من هدیه می دهد.از شوق دیدنت ...

ثانیه های زندگی ام بوی عطر تنت را به من هدیهمی دهد.از شوق دیدنت قلبمبه تپش می افتد.زندگیم عطر نفسهای تو است.با تو بودن تقدیری زیباستدر روزگار عاشقانه من و تو.وقتی با تو هستم همواره خواهان توام.تو تک ستاره قلب منی.عشقم تو زیباترین بهانه برای بودن هستی.تو تنها قرار زندگی ام شدی.در کنج قلبم جای توست،عشق یعنی با توبودن.تو در قلبم نشستی و وجودماز عشق تو سرچشمه گرفته استبه یاد تمام خاطرات با تو بودنمی خواهم بنویسم از تو واین همه عشقبا تو بودناز تو و از احساس بی نهایتتکه تمام صفحات دفتر قلبم را پر کرده استوقتی که در کنارم باشی عاشقانه هایم رابرایت یک به یک می خوانمومن هم با نگاه عاشقانه ام تمام عشقمرا به تو هدیه میدهمعاشقانه ی من و تو بسیار زیباستوقتی که من و تو اینگونه همدیگر را دوست داریماکنون که دستانم را لمس میکنیگرمای دستت را احساس میکنمچشمهایم از شوق داشتنت خیس استو دلم عاشق توبوسه ای عاشقانه بر روی گونه اتاحساس شیرین من است...❤ 💙

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...