نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بسیار بدهکار دل خویش شده ام من خوب است که از بانک لبت وام بگیرم سودش تو بگیر گر ضررم بود غمی نیست شاید که دل خسته ام ارام بگیرد #محمدغلامی #شمسابادی

بسیار بدهکار دل خویش شده ام من خوب است که از بانک لبت وام بگیرم سودش تو بگیر گر ضررم بود غمی نیست شاید که دل خسته ام ارام بگیرد #محمدغلامی #شمسابادی

۷ دقیقه پیش
176
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۲۷ دقیقه پیش
789
در تـنگ کوچک دل غـریب بودی ... در دریـا چه خواهی کرد مـاهی کوچک مـن ! #امیرعلی_قربانی

در تـنگ کوچک دل غـریب بودی ... در دریـا چه خواهی کرد مـاهی کوچک مـن ! #امیرعلی_قربانی

۳۴ دقیقه پیش
882
امشب ای دلدار مهمان توییم شب چه باشد روز و شب آن توییم 👤 مولانا

امشب ای دلدار مهمان توییم شب چه باشد روز و شب آن توییم 👤 مولانا

۵۰ دقیقه پیش
1K
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۱ ساعت پیش
2K

"و من در طلوع گل یاسی از پشت انگشت های تو بیدار خواهم شد ..." بی ریاضت نتوان شهره آفاق شدن مه چو لاغر شود انگشت نما می گردد #صائب_تبریزی تورا میبینم... و به فکر می‌افتم که بروم! نه این رفتن های دوزاری... از آن هایی که یکه و تنها... ...

۱ ساعت پیش
2K
. یا چشم بپوش از من و از خویش برانم یا تنگ در آغوش بگیرم که بمیرم...

. یا چشم بپوش از من و از خویش برانم یا تنگ در آغوش بگیرم که بمیرم...

۲ ساعت پیش
3K
#امید_رهایی

#امید_رهایی

۲ ساعت پیش
3K
۲ ساعت پیش
3K
بعضیا حتی........

بعضیا حتی........

۲ ساعت پیش
3K
.....

.....

۲ ساعت پیش
3K
۲ ساعت پیش
3K
۳ ساعت پیش
3K
واقعا....

واقعا....

۳ ساعت پیش
3K
۳ ساعت پیش
3K
از تو دل ار سفر کند با تپش جگر کند بر سر پاست منتظر تا تو بگوییش بیا #مولوی #بخون

از تو دل ار سفر کند با تپش جگر کند بر سر پاست منتظر تا تو بگوییش بیا #مولوی #بخون

۳ ساعت پیش
4K
جمله ای از #آلنی_اوجا! آتش بدون دود.

جمله ای از #آلنی_اوجا! آتش بدون دود.

۳ ساعت پیش
4K
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۴ ساعت پیش
4K
۴ ساعت پیش
4K