ویژه کنید
عکس و تصویر امشب تو باید اینجا باشی..با همان نگاه نمناک مهربان.باید بنشینی کنارم.سرم را روی سینه ات ...

امشب تو باید اینجا باشی..با همان نگاه نمناک مهربان.باید بنشینی کنارم.سرم را روی سینه ات بگیری و بگویی:آرام باش..تمام شد..
باید باشی.باید اشکهایم را با دستهای گرم مردانه ات پاک کنی.زل بزنی توی چشمهای ورم کرده ام که دو روز است بی امان و‌یکریز باریده اند و زیرگوشم‌زمزمه کنی که :ببین با خودت چکار کرده ای دیوانه..
امشب تو باید اینجا باشی و بغلم کنی و مرا بچسبانی به گرمای بی وقفه ی تنت.و گیسوانم را بو‌بکشی که حالا توی هم گره خورده اند.باید باشی تا نشانت بدهم توی این دو روز،هزار بار شماره ات را گرفته ام و‌ صدایت پشت هیچ خط تلفنی نبوده است.باید تو‌ اینجا باشی تا همه ی این غریبه هایی که توی خانه مان وول میخورند را بفرستیم‌پی کارشان و بعد،با هم شام بخوریم و من برایت تعریف کنم که توی همین دو روز،به اندازه ی هزار سال دلم برایت تنگ شده است و از شدت غصه،گریه ام بگیرد و خودم را جا کنم توی آغوشت و از نوازش انگشتهات لای موهام مست شوم.باید باشی تا بگویم چهل و‌هشت ساعت تمام است که خواب به چشمم نیامده و هیچ قرص آرام بخشی جای لالایی دلنشین صدای مرتب نفسهات را پر نمی کند و بعد،لم بدهیم جلوی تلویزیون و‌ من سرم را بگذارم روی زانوهات و خوابم بگیرد از لمس اینهمه خوشبختی..
امشب توی بی معرفت باید اینجا باشی.باید باشی و مرا ببوسی و کنارم دراز بکشی و توی گوشم بگویی که دو روز است دارم کابوس می بینم.بگویی که داستان برنگشتن و آن پارچه های سفید و‌ تلقین و گودال عمیق ترسناکی که تو را درآن گذاشتند،چیزی به جز یک شوخی احمقانه نبوده است.باید باشی و وسط هق هقی که از هراس نبودنت،امانم را بریده است،محکم تکانم بدهی و‌بگویی :نگاه کن..نترس..من اینجا هستم.باید اینجا باشی تا دستهایم را بگیری و قول بدهی که دیگر ترکم نمیکنی.نه مثل امروز که پنهان شده بودی میان آنهمه خاک سرد..لابلای ترمه و گلاب و عود.بی آنکه بشنوی هزار بار نامت را فریاد زده ام..
امشب،تو باید اینجا باشی.و‌نیستی..و این بی رحم ترین حقیقت عریان جهان است که بعد از تو،تمام شبها،سیاهی محض اند
😔 😔 😔 😔

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...