نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دل اگر بستی محکم نبند!!! مراقب باش گره کور نزنی!!! او میرود!!! آنوقت تو میمانی و یک گره کور!! #عاشقانه

دل اگر بستی محکم نبند!!! مراقب باش گره کور نزنی!!! او میرود!!! آنوقت تو میمانی و یک گره کور!! #عاشقانه

۱ دقیقه پیش
116
#عاشقانه

#عاشقانه

۲ دقیقه پیش
157
۲ دقیقه پیش
179
ݪیآقټ دآشتَݩ چیّز قَشَنگیّه ݪطفاََ دآشتِه بآشیّد

ݪیآقټ دآشتَݩ چیّز قَشَنگیّه ݪطفاََ دآشتِه بآشیّد

۳ دقیقه پیش
262
#ست_عاشقونه

#ست_عاشقونه

۴ دقیقه پیش
266
#ست_عاشقونه

#ست_عاشقونه

۴ دقیقه پیش
305
#ست_عاشقونه

#ست_عاشقونه

۵ دقیقه پیش
328
🌸🍃دلتنگم و خیال تـ❤️ــو پونه ای خشک است در دستانم که هر چه بیشتر خُردش می کنم عطرش بیشتر زندگی را بر می دارد... 💜🍃 #رسول_پیره

🌸🍃دلتنگم و خیال تـ❤️ــو پونه ای خشک است در دستانم که هر چه بیشتر خُردش می کنم عطرش بیشتر زندگی را بر می دارد... 💜🍃 #رسول_پیره

۵ دقیقه پیش
338
#ست_عاشقونه

#ست_عاشقونه

۵ دقیقه پیش
348
میگن هیچوقت دل 💖را نشکنین شاید محل تجلی الله باشد👆

میگن هیچوقت دل 💖را نشکنین شاید محل تجلی الله باشد👆

۶ دقیقه پیش
358
#ست_عاشقونه

#ست_عاشقونه

۶ دقیقه پیش
426
#ست_عاشقونه

#ست_عاشقونه

۶ دقیقه پیش
446
#ست_عاشقونه

#ست_عاشقونه

۷ دقیقه پیش
482
🌸🍃شما ریاضی📊 می خواندید! ما هنر🖼 به زبان خودتان😍 بگویم اگر دست های👐 شما قدر مطلق است میانش نمی توان به چیزهای بد فکر کرد..! #آبا_عابدین

🌸🍃شما ریاضی📊 می خواندید! ما هنر🖼 به زبان خودتان😍 بگویم اگر دست های👐 شما قدر مطلق است میانش نمی توان به چیزهای بد فکر کرد..! #آبا_عابدین

۷ دقیقه پیش
512
#ست_عاشقونه

#ست_عاشقونه

۷ دقیقه پیش
527
#ست_عاشقونه

#ست_عاشقونه

۸ دقیقه پیش
567
۸ دقیقه پیش
566
#ست_عاشقونه

#ست_عاشقونه

۸ دقیقه پیش
586
۸ دقیقه پیش
580