ویژه کنید
عکس و تصویر ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭﯾﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﺳﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻨﮏ ﻓﻘﻂ ﺣﺮﻳﻒ ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎ ...

ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭﯾﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﺳﺪ
ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻨﮏ
ﻓﻘﻂ ﺣﺮﻳﻒ ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻡ
ﮔﺎﻫﻲ ﻫﻮﺱ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ
ﺗﻤﺎﻡ ﻛﺎﻏﺬﻫﺎﻱ ﺳﻔﻴﺪ ﺭﻭﻱ ﻣﻴﺰ ﺭﺍ ...
ﺍﺯ ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﭘﺮ ﻛﻨﻢ .
ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﻫﻢ
ﺑﻲ ﻫﻴﭻ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﻱ
ﺍﺯ ﺑﺲ ...
ﻛﻪ ﺧﺎﻟﻲ ﺍﻡ ﺍﺯ ﺗﻮ ...
ﺍﺯ ﺑﺲ ...
ﻛﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻛﻢ ﺩﺍﺭﻡ .

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...