نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

۲ ساعت پیش
1K
۳ ساعت پیش
2K
۴ ساعت پیش
2K
۴ ساعت پیش
2K
گاهی یعنی دوستت دارم... گاهی یعنی چقدر بی معرفتی... گاهی یعنی من هم هستم، می‌بینی ام؟ آدم گاهی... تمام حرف هایش را بی ربط می‌زند... کار از یک جایی که بگذرد... دیگر بی ربط و ...

گاهی یعنی دوستت دارم... گاهی یعنی چقدر بی معرفتی... گاهی یعنی من هم هستم، می‌بینی ام؟ آدم گاهی... تمام حرف هایش را بی ربط می‌زند... کار از یک جایی که بگذرد... دیگر بی ربط و با ربطش، فرقی نمی‌کند. حرف هایت را می‌زنی... حتی اگر هیچ کس جز خودت... معنایش ...

۵ ساعت پیش
3K
#کودکانه😍

#کودکانه😍

۵ ساعت پیش
3K
#کودکانه😍

#کودکانه😍

۵ ساعت پیش
3K
#کودکانه😍

#کودکانه😍

۵ ساعت پیش
3K
#کودکانه😍

#کودکانه😍

۵ ساعت پیش
3K
#کودکانه😍

#کودکانه😍

۵ ساعت پیش
3K
#کودکانه😍

#کودکانه😍

۵ ساعت پیش
3K
#کودکانه😍

#کودکانه😍

۵ ساعت پیش
3K
#کودکانه😍

#کودکانه😍

۵ ساعت پیش
3K
۶ ساعت پیش
3K
۶ ساعت پیش
3K
۶ ساعت پیش
3K
۶ ساعت پیش
3K
۶ ساعت پیش
3K
۶ ساعت پیش
3K