ویژه کنید
عکس و تصویر ما از اول درس جغرافیا را درک نکردیم محدوده جغرافیا مکانی بروی زمین یا نقشه ...

ما از اول درس جغرافیا را درک نکردیم محدوده جغرافیا مکانی بروی زمین یا نقشه نیست
محدوده جغرافیایی میتواند تعیین کننده میزان رفاه باشد که تو در محدوده ای خاص تعریفی از ان نداشته باشی
جغرافیا میتواند مرز سفر امن کار امن خانواده امن را از نا امنی جدا کند
محدوده جغرافیایی میتواند امنیت را تعریف و تعیین کند
در محدوده جغرافیا یی خاص میتوانید تاریخی غیر از خود ان محدوده را تدریس و نکوهش کرد
محدوده جغرافیا میتواند تعیین کننده میزان ثروت و داریی باشد و خط فقر جغرافیایی را شکل بدهد
محدوده جغرافیایی میتواند تعیین کند در کجا حق اظهار عقیده را دارید و کجا غدغن است و جفرافیایی عقیدتی را شکل میدهد
محدوده جغرافیایی میتواند در جای دمکراسی و در جای دیگر دیکتاتوری باشد
و جغرافیا میتواند خشن باشد و تهوع اور و در محدوده ای تمام هزینه ها و انرژی ها صرف ایدئولوژی شود
جغرافیا میتواند فراتر از جهان سوم خدا باشد و جان انسان را ارزش گذاری کند
وشاید کتاب خدا این ایه را کم دارد
(الجغرافیا هی أکبر کائن حی)


#امیرعلی_قربانی


https://t.me/chekamehaibaran

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...