نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

#ایران_قوی #سراب_غرب #جاسوسان_بدون_مرز

#ایران_قوی #سراب_غرب #جاسوسان_بدون_مرز

۱۰ دقیقه پیش
344
📸 آزادی بیان به سبک آمریکا 🎙خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ: بیمارستان ها به دکترها گفته اند اگر در مورد مشکلات و کمبودها حرف بزنند اخراج می شوند. #ایران_قوی #سراب_غرب #جاسوسان_بدون_مرز

📸 آزادی بیان به سبک آمریکا 🎙خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ: بیمارستان ها به دکترها گفته اند اگر در مورد مشکلات و کمبودها حرف بزنند اخراج می شوند. #ایران_قوی #سراب_غرب #جاسوسان_بدون_مرز

۲۹ دقیقه پیش
914
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۳۵ دقیقه پیش
1K
من جا شما ها میرم😊😊😊😊 #مجلسی

من جا شما ها میرم😊😊😊😊 #مجلسی

۳۵ دقیقه پیش
1K
انتخابات فرانسه در اوج شیوع کرونا!!!!

انتخابات فرانسه در اوج شیوع کرونا!!!!

۳۸ دقیقه پیش
1K
#ایران_قوی #سراب_غرب #جاسوسان_بدون_مرز

#ایران_قوی #سراب_غرب #جاسوسان_بدون_مرز

۴۷ دقیقه پیش
1K
#ایران_قوی #سراب_غرب #جاسوسان_بدون_مرز

#ایران_قوی #سراب_غرب #جاسوسان_بدون_مرز

۵۱ دقیقه پیش
1K
#ایران_قوی #سراب_غرب #جاسوسان_بدون_مرز

#ایران_قوی #سراب_غرب #جاسوسان_بدون_مرز

۵۳ دقیقه پیش
1K
#ایران_قوی #سراب_غرب #جاسوسان_بدون_مرز

#ایران_قوی #سراب_غرب #جاسوسان_بدون_مرز

۵۳ دقیقه پیش
1K
#ایران_قوی #سراب_غرب #جاسوسان_بدون_مرز

#ایران_قوی #سراب_غرب #جاسوسان_بدون_مرز

۵۵ دقیقه پیش
1K
۵۵ دقیقه پیش
2K
🔶من اول فکر کردم اینا آشپزن! بعد فهمیدم اینا پزشکای پیشرفته ترین کشوردنیان (آمریکا)! که حتی نمی تونن واسه پزشکان و پرستاراشون لباس مقاوم علیه #کرونا تولید کنن!!😐 کرونا معنای #جهان_سوم و #جهان_اول رو زیر ...

🔶من اول فکر کردم اینا آشپزن! بعد فهمیدم اینا پزشکای پیشرفته ترین کشوردنیان (آمریکا)! که حتی نمی تونن واسه پزشکان و پرستاراشون لباس مقاوم علیه #کرونا تولید کنن!!😐 کرونا معنای #جهان_سوم و #جهان_اول رو زیر و رو کرد اصلا! #ایران_قوی #سراب_غرب #جاسوسان_بدون_مرز

۱ ساعت پیش
2K
۱ ساعت پیش
2K
#ایران_قوی #سراب_غرب #جاسوسان_بدون_مرز

#ایران_قوی #سراب_غرب #جاسوسان_بدون_مرز

۱ ساعت پیش
2K
#سراب_غرب #ایران_قوی #جاسوسان_بدون_مرز

#سراب_غرب #ایران_قوی #جاسوسان_بدون_مرز

۱ ساعت پیش
2K
#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

۱ ساعت پیش
2K
#ایران_قوی #سراب_غرب #جاسوسان_بدون_مرز

#ایران_قوی #سراب_غرب #جاسوسان_بدون_مرز

۱ ساعت پیش
2K
#ایران_قوی #سراب_غرب #جاسوسان_بدون_مرز

#ایران_قوی #سراب_غرب #جاسوسان_بدون_مرز

۱ ساعت پیش
2K
#ایران_قوی #سراب_غرب #جاسوسان_بدون_مرز

#ایران_قوی #سراب_غرب #جاسوسان_بدون_مرز

۲ ساعت پیش
2K