ویژه کنید
عکس و تصویر رمان دخترای شیطون پارت_۵۰ اراد:دیگه نبینم اشک بریزیا با گریه رفتم‌بغلش من:خیلی دوست دارم ارادم ...

رمان دخترای شیطون
پارت_۵۰

اراد:دیگه نبینم اشک بریزیا
با گریه رفتم‌بغلش
من:خیلی دوست دارم ارادم خیلییی
اراد:منم‌رزای من
من:قول بده هیچ‌وقت تنهام‌نزاری اراد
اراد:ادم‌وقتی اکسیژن نداشته باشه مگه میتونه نفس بکشه تو اکسیژن منی من بی تو میمیرم
خندیدم
من:اراد زود ازدواج کنیم باشه
اراد:باشه نفس اراد باشه حالا هم میرم با راشا حرف بزنم
یه ب*و*س کوچیک از ل*ب*ام گرفت
اراد: حالا هم برو راشارو صدا کن بدو جوجه رنگی
با مشت زدم به بازوش
من:باز گفتی جوجه رنگی
اراد:برو جوجه رنگیه من
با خنده رفتم‌طرف بچه ها که دیدم گوشیم زنگ خورد
ناشناسه
من:بله
*:___
من:الو
*:___
من:وا مشکل داری روانی
موبایلو قطع کردم و رفتم سمت بچه ها
من:راشااااا
راشا اون وسط داشت با ایناز میرقصید با صدای من‌برگشت طرفم‌
راشا:جانم
من:بیا
دستشو کشیدم همین جایی که اراد بود
دیدم گوشیم داره زنگ میخوره
من:ببین تو برو اونجا که اراد هست من الان‌میام
سرشو تکون داد و رفت
گوشیو جواب دادم
من:بله
*:___
من:چته چرا جواب نمیدی روانی
*:___
من:ببین نذار شمارتو بدم دست نامزدم
*:پس مراقب نامزدت باش
من:چی میگی
خندیدو قطع کرد
نمیدونم چرا دل اشوبه گرفتم
من:مهم نیست فقط یه مزاحمه همین
صدای اس ام‌اس گوشیم بلند شد
اس ام‌اس و یاز کردم از اون شماره بود
*:از این لحظاتت لذت ببر جوجه رنگی
وای خدا این کیه خواستم برم‌سمت اراد که دیدم با خنده دارن میان سمت من
بهتره بهش نگم
یه مزاحمه دیگ
راشا:خوب اقا اراد من چند ساله که میشناسمت و بهت اعتماد دارم
دستمو گرفت گذاشت تو دست اراد
راشا:رزارو سپردم دستت
اراد:مثل چشام ازت مراقبت میکنم
راشا زد رو شونش و رفت
من:بدو بریم به بقیه بگیم
اراد:باشه عزیزم بیا بریم
رفتیم سمت بچه ها
داشتن میرقصیدن
اراد:بچه ها یه دیقه گوش کنید
همه شرا برگشت طرف اراد
ایدا:جانم اراد بگو
اراد اومد سمت من دستشو حلقه کرد دور کمرم
اراد:ایدا خانم جانمو فقط خانمم باید بهم بگه که خانمم رزاست پس دیگ به من نگو جانم
یهو رویال زد زیر خنده
رویال:الان حتما رو ابرایی رزا نه که یکی گیرت اومد بلاخره
با ایدا زدن زیر خنده
اراد:خودتو با رزا اشتباه نگیر
ریحانه:اه بسته دیگ
بعد رو کرد سمت اراد
ریحانه:اراد منظورم از خانمم چیه
راشا ریحانه رو بغل کرد
راشا:خواهری رزا و اراد همدیگه رو دوست دارن
ریحانه:اوووووو
همه پشت بندش به جز ایدا و رویال همینو گفتن
گوشیم زنگ خورد
دیدم همون شمارست
اراد:کیه؟
رنگم پرید
من:یکی از دوستامه برم‌جواب بدم میام
اراد:باشه عزیزم
از اراد دور شدم
جواب دادم
من:چی میخوای از جونم
*:جونت به دردم نمیخوره خودتو میخوام
صداش برام‌اشنا بود
من:تو کی هستی؟
*:خودت چی فکر میکنی
اومدم جواب بدم که صدای ارادو شنیدم
اراد:رزا بیا دیگ؟
دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...