ویژه کنید
عکس و تصویر [3🔸 جامع الاسرار من : پروردگارا صبر چیست ؟ او : در خویشتن قرار یافتن ...

[3🔸 جامع الاسرار
من : پروردگارا صبر چیست ؟
او : در خویشتن قرار یافتن است .

من : پروردگارا بیماری چیست ؟
او : بیماری ھمان بی مھری است .

من : پروردگارا قبر چیست ؟
او : خلوتگاه من با انسان است .

من : پروردگارا شیطان کیست؟
او: مخلوقی است که دوستان مرا و آنان را که من دوست می دارم دشمن است زیرا می خواھد که من فقط او را دوست داشته باشم . پس شیطنت ھمان حسادت است یعنی حسادت عاطفی . به ھمین دلیل شیطان بر قلوب راه دارد .

من : پروردگارا چگونه می توان بر حسادت یعنی بر شیطنت فائق آمد .
او : از طریق خدمت کردن به کسی که نسبت به وی حسادت می ورزی .

من : پروردگارا به ھنگام بیمارھا بھترین کار چیست ؟
او : رجوع نکردن به طبیب و دارو و رجوع کردن به گناھان گذشته خود و ظن ھای خطائی که در سر داری و توبه کردن از آنها و صبور ماندن .

من : پروردگارا ھنگامی که نسبت به کسی به زجر افتادیم چه کنیم ؟
او : از او فاصله بگیرید .

من : پروردگارا برای فائق آمدن بر ترس از مرگ چه کنیم ؟
او : تقوا پیشه کنید و مرا بسیار یاد نمائید .

من : پروردگارا چگونه ذکر تو قلبی و دائمی می شود ؟
او : به میزانی که روی از دنیا بر می گردانید و قناعت و صبر پیشه می کنید .

من : پروردگارا چگونه کسی لایق مکاشفات ماوراء طبیعی و عالم غیب می شود ؟
او : به میزانی که وظایف روزمره زندگیش را طبق اصول دین و تقوا انجام می دھد و از کسی ھیچ توقعی ندارد الا از من.

برگرفته از کتاب من_تو_او ، دفتر سوم ، جامع الاسرار
«اثر استاد علی اکبر خانجانی»
@dinekhales
#صبر #بیماری #حسادت #قناعت
دانلود رایگان همه آثار استاد علی اکبر خانجانی در سایتهای زیر:
www.khanjany.com
www.nooreomid.net
www.khanjany.net

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...