ویژه کنید
عکس و تصویر جملات زیبای فیدل کاسترو 💠 انسان یک مخلوق عجیب غریزه کور . از یک طرف ...

جملات زیبای فیدل کاسترو

💠 انسان یک مخلوق عجیب غریزه کور . از یک طرف . و وجدان . از سوی دیگر است.

💠 انقلاب یک مبارزه برای مرگ بین آینده و گذشتــه است.

💠 هیچ دزدی . هیچ خائنی . هیچ مداخلــه گری در کار نیست! این بار انقلاب واقعی است!

💠 مدل کوبایی حتی برای ما هم کار نمی کند.

💠 برای نجات بشری باید کاری انجام دهیم! دنیای بــهتر امکان پذیر است!

💠 هیچ کس حتی یک درصد از تاریخ شگفت آور انسان را نمی داند ؛ اما بــه لطف تاریخ . ما در مورد رویدادهایی کــه فراتر از حد قابل تصور است می دانیم.

💠 هر کشوری باید کاملا آزاد باشد تا نوعی از سیستم اقتصادی . سیاسی و اجتماعی کــه مناسب می داند را برگزیند.
چیزی نیست کــه با هولوکاست مقایســه شود.

💠 حقوق مساوی همــه شــهروندان با سلامتی . تحصیل . کار . غذا . امنیت . فرهنگ . علم و رفاه یعنی همان حقوق ما کــه ما مبارزه را شروع کردیم

علاوه بر آنــهایی کــه از رویاهای ما عدالت ظاهر می شوند
برابری برای همــه ساکنان دنیای ما
این چیزی است کــه من برای همــه آرزو می کنم.

💠 من همیشــه برای واقعیات قطعی . و برای عدالت . مبارزه کرده ام.

💠 بدبینی چیزی است کــه نمادی از سیاست امپریالیستی است.

💠 من فیدل کاسترو هستم و ما برای آزاد کردن کوبا آمده ایم.

💠 من بــه این شــهردار رای نخواهم داد
نــه فقط بــه خاطر اینکــه مرا برای شام دعوت نکرد
بلکــه چون در راهم از فرودگاه بــه شــهر چالــه های بسیار بزرگی وجود داشت.

💠 هیچ چیز در جــهان غیر قابل برگشت نیست . حتی سرمایــه داری.

💠 آن ها راجع بــه ناکامی های سوسیالیسم صحبت می کنند ولی موفقیت کپیتالیسم در آفریقا . آسیا و آمریکای لاتین کجاست ؟

💠 من سرمایــه داری را متزلزل می کنم. کثیف است . ناخوشایند . بیگانــه است

زیرا باعث جنگ . ریاکاری و رقابت می شود.

💠 من انقلاب را با 82 مرد شروع کردم. اگر مجبور باشم دوباره آن را انجام دهم . با 10 یا 15 نفر و ایمان کامل انجامش می دهم

💠 مــهم نیست چقدر کوچک هستید اگر ایمان و نقشــه ای عملی داشتــه باشید.

💠 هیچکدام از ما هیچ منافع شخصی در برابر منافع کشور نداریم. کشور ما مــهمتر از حرفــه های ما است.

💠 انقلاب . دیکتاتوری استثمارشدگان در مقابل استثمارگران است.

💠 مردم بــه مردانی کــه وظیفــه خود را انجام می دهند احترام و اعتقاد دارند.

💠 آنــها درباره شکست سوسیالیسم صحبت می کنند . اما موفقیت سرمایــه داری در آفریقا . آسیا و آمریکای لاتین چیست ؟

💠 من می توانم بــه شما اطمینان دهم کــه اولویت اصلی من کشور من است.

سایت گپ8

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...