ویژه کنید
عکس و تصویر ۲۵٧ -امروزه شاھد پیدایش نسلی ھستیم که دخترانش در خیابانها و اینترنت در جستجوی شوھرند ...

۲۵٧ -امروزه شاھد پیدایش نسلی ھستیم که دخترانش در خیابانها و اینترنت در جستجوی شوھرند و ھیچ مردی نمی یابند الا بچه ننه ھائی که فقط طالب دخترانی جوان و شاغل و پولدارند که جای خالی مادران پیرشان را پر کنند.

اینست که چه بسا ازدواجهائی که شب عروسی به طلاق می انجامد و دخترانی که ھنوز تماماً فطرت زنانگی را از دست نداده و عقیم و مردخوار نشده اند ترجیح می دھند که پنھان یا آشکار ھمسر دوم و سوم مردانی از نسل قبل باشند که
ھنوز مردانگی را از دست نداده اند.

این فاجعه جھانی را می توان به نوعی عدالت تاریخی در روابط زناشوئی تعبیر نمود در قبال ھزاران سال ناز و تکبر و انکار و خودپرستی زنانه از یکسو و استکبار و قلدری و ظلم مردانه از سوی دیگر! که این وارونگی و ذلّت و تباھی دوجانبه در روابط زن و مرد در آخرالزمان پاسخ به ھزاران سال ظلم زناشوئی در گذشته تاریخ است.

در اینجا سؤال اینست که این چه عدالتی است که نسل جدید بایستی به پای مظالم اجداد خود قربانی شود؟

پاسخ ما ھمانست که بارھا گفته ایم که تنها کسانیکه پا بر نژادپرستی خود گذاشته و از قلمرو پرستش سنت آباء و اجدادی خارج می شوند و به نور تقوا و معرفت به خود می آیند و حق آخرالزمان را ادا می کنند از این فاجعه مدرن
مصون می مانند و دیگر وارث تاریخ نیستند بلکه خود بانی خلق جدید انسانی می شوند. که راه و رسم این خروج و نجات و معار ِف مربوط به آن در مجموعه آثار ما مھیاست.

انسان نژادپرست خواه ناخواه وارث نژاد خویش است و در آخرالزمان که قیامت نژادھاست بایستی در حساب نژاد خود شریک باشد و از آن راه رھائی ندارد.

یعنی دختر و پسری که ھنوز در جستجوی سلطه و پرستش خویش ھستند در این عدالت تاریخی مافات پس می دھند.

برگرفته از کتاب آخرالزمان خانواده اثر استاد علی اکبر خانجانی
#آخرالزمان_خانواده #بچه_ننه #اینترنت #نژادپرستی #خلق_جدید
@qalamdaran

دانلود رایگان همه آثار استاد خانجانی در سایت های زیر:
www.khanjany.com
www.khanjany.net
www.nooreomid.net

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...