نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

🍁 🍃 زشت است که شاعر وسطِ خواندنِ یک شعر با آمدنِ واژه‌یِ برگرد، بِگریَد. زشت است، ولی زشت تر این است که عشقت بر شانه‌یِ یک آدمِ نامرد بِگریَد! #سعید_قلی_نژاد

🍁 🍃 زشت است که شاعر وسطِ خواندنِ یک شعر با آمدنِ واژه‌یِ برگرد، بِگریَد. زشت است، ولی زشت تر این است که عشقت بر شانه‌یِ یک آدمِ نامرد بِگریَد! #سعید_قلی_نژاد

۲۱ مهر 1398
2
زشت است که شاعر وسط خواندن یک شعر با آمدن واژه ی برگرد بگرید...!

زشت است که شاعر وسط خواندن یک شعر با آمدن واژه ی برگرد بگرید...!

۳ اسفند 1397
327
زشت است که شاعر، وسط خواندن یک شعر با آمدن واژه ی برگرد بگرید ... #علیرضا_آذر

زشت است که شاعر، وسط خواندن یک شعر با آمدن واژه ی برگرد بگرید ... #علیرضا_آذر

۲۱ آذر 1397
25
زشت است که شاعر وسط خواندن یک شعر با آمدن واژه ی برگرد؛ بِگریَد زشت است، ولی زشت تر این است که عشقت بر شانه ی یک آدم ِ نامرد بِگریَد

زشت است که شاعر وسط خواندن یک شعر با آمدن واژه ی برگرد؛ بِگریَد زشت است، ولی زشت تر این است که عشقت بر شانه ی یک آدم ِ نامرد بِگریَد

۱۱ تیر 1397
3
این هدیه ی عشق است به دیوانه که باید.......... با درد بخنداند....!! و با درد بگرید....!!

این هدیه ی عشق است به دیوانه که باید.......... با درد بخنداند....!! و با درد بگرید....!!

۱۴ فروردین 1397
28
زشت است که توی غزلش مرد بگرید هربار که یک قافیه آورد بگرید این هدیه ی عشق است به دیوانه که باید با درد بخنداند و با درد بگرید غربت فقط این است که شخصی ...

زشت است که توی غزلش مرد بگرید هربار که یک قافیه آورد بگرید این هدیه ی عشق است به دیوانه که باید با درد بخنداند و با درد بگرید غربت فقط این است که شخصی وسط جمع آرام بیاندیشد و خونسرد بگرید زشت است که آدم دلش از هیچ بگیرد ...

۱ بهمن 1396
18
زشت است که شاعر وسطِ خواندنِ یک شعر با آمدنِ واژه ی

زشت است که شاعر وسطِ خواندنِ یک شعر با آمدنِ واژه ی "برگرد" بگرید:]

۲۱ تیر 1396
7
عید واقعی از آن کسی ست که با یک چشم به گذشته بگرید و با یک چشم ب آینده لیخند

عید واقعی از آن کسی ست که با یک چشم به گذشته بگرید و با یک چشم ب آینده لیخند

۵ تیر 1396
63
زشت است.. که شاعر وسط خواندن یک شعر با آمدن واژه ی #برگرد، بگرید .. ! @d_f ✍

زشت است.. که شاعر وسط خواندن یک شعر با آمدن واژه ی #برگرد، بگرید .. ! @d_f ✍

۱۷ اردیبهشت 1396
15
‏زشت است که شاعر وسط خواندن یک شعر با آمدن واژه ی #برگرد، بگرید .. ! #علیرضا_آذر

‏زشت است که شاعر وسط خواندن یک شعر با آمدن واژه ی #برگرد، بگرید .. ! #علیرضا_آذر

۱۳ اردیبهشت 1396
15
زشت است که شاعر، وسط خواندن یک شعر با آمدن واژه ی برگرد بگرید ..

زشت است که شاعر، وسط خواندن یک شعر با آمدن واژه ی برگرد بگرید ..

۱۰ فروردین 1396
9
زشت است که شاعر وسط خواندن یک شعر با آمدن واژه برگرد بگیرد

زشت است که شاعر وسط خواندن یک شعر با آمدن واژه برگرد بگیرد

۲۰ بهمن 1395
20
#عاشقانه_مذهبی . . زشت است که شاعر وسط خواندن یک شعر با آمدن واژه ی برگرد! بگرید.... . . جزوه هایم پر شعر است، نمی دانم کِی ؟ درس، دست از سر شاعر شدنم بردارد

#عاشقانه_مذهبی . . زشت است که شاعر وسط خواندن یک شعر با آمدن واژه ی برگرد! بگرید.... . . جزوه هایم پر شعر است، نمی دانم کِی ؟ درس، دست از سر شاعر شدنم بردارد

۷ اسفند 1394
45
زشت است که شاعر وسط خواندن یک شعر با آمدن واژه ی برگرد؛ بِگریَد! ولی زشت تر این است که عشقت بر شانه ی یک آدم ِ نامرد بگرید این خاصیت عشق است سخت است ...

زشت است که شاعر وسط خواندن یک شعر با آمدن واژه ی برگرد؛ بِگریَد! ولی زشت تر این است که عشقت بر شانه ی یک آدم ِ نامرد بگرید این خاصیت عشق است سخت است ولی باید در جذر و مدت باشم هرچند که بی لنگر هرچند که بی فانوس ...

۵ اسفند 1394
37
زشت است که شاعر وسط خواندن یک شعر با آمدن واژه ی «برگرد»؛ بگِریَد... زشت است... ولی زشت تر این است که عشقت بر شانه ی یک آدم نامرد... بگِریَد...

زشت است که شاعر وسط خواندن یک شعر با آمدن واژه ی «برگرد»؛ بگِریَد... زشت است... ولی زشت تر این است که عشقت بر شانه ی یک آدم نامرد... بگِریَد...

۸ دی 1394
48
زشت است که توی غزلش مرد بگرید هربار که یک قافیه آورد بگرید این هدیه ی عشق است به دیوانه که باید با درد بخنداند و با درد بگرید غربت فقط این است که شخصی ...

زشت است که توی غزلش مرد بگرید هربار که یک قافیه آورد بگرید این هدیه ی عشق است به دیوانه که باید با درد بخنداند و با درد بگرید غربت فقط این است که شخصی وسط جمع آرام بیاندیشد و خونسرد بگرید زشت است که آدم دلش از هیچ بگیرد ...

۲۲ آبان 1394
20
زشت است که توی غزلش مرد بگرید هربار که یک قافیه آورد بگرید این هدیه ی عشق است به دیوانه که باید با درد بخنداند و با درد بگرید غربت فقط این است که شخصی ...

زشت است که توی غزلش مرد بگرید هربار که یک قافیه آورد بگرید این هدیه ی عشق است به دیوانه که باید با درد بخنداند و با درد بگرید غربت فقط این است که شخصی وسط جمع آرام بیاندیشد و خونسرد بگرید زشت است که آدم دلش از هیچ بگیرد ...

۲۳ شهریور 1394
7
زشت است که توی غزلش مرد بگرید هربار که یک قافیه آورد بگرید این هدیه ی عشق است به دیوانه که باید با درد بخنداند و با درد بگرید غربت فقط این است که شخصی ...

زشت است که توی غزلش مرد بگرید هربار که یک قافیه آورد بگرید این هدیه ی عشق است به دیوانه که باید با درد بخنداند و با درد بگرید غربت فقط این است که شخصی وسط جمع آرام بیاندیشد و خونسرد بگرید زشت است که آدم دلش از هیچ بگیرد ...

۲۰ شهریور 1394
125
زشت است که توی غزلش مرد بگرید هربار که یک قافیه آورد بگرید این هدیه ی عشق است به دیوانه که باید با درد بخنداند و با درد بگرید غربت فقط این است که شخصی ...

زشت است که توی غزلش مرد بگرید هربار که یک قافیه آورد بگرید این هدیه ی عشق است به دیوانه که باید با درد بخنداند و با درد بگرید غربت فقط این است که شخصی وسط جمع آرام بیاندیشد و خونسرد بگرید زشت است که آدم دلش از هیچ بگیرد ...

۲۰ شهریور 1394
2