ویژه کنید
عکس و تصویر پارت ۲۱_ #شاهزاده_برفی مارنی:خیلِ خوب پاشو برو بیرون جا خوش کرده جونگ کوک: مطمعنی من ...

پارت ۲۱_ #شاهزاده_برفی
مارنی:خیلِ خوب پاشو برو بیرون جا خوش کرده
جونگ کوک: مطمعنی من برادره بزرگترتم؟
مارنی:اره چطور؟
جونگ کوک:معمولا کوچیکترا احترام نگه میدارن
مارنی:اونا فرق دارن پاشو برو گمشو بیرونننن
جونگ کوک:باشه بابا داد نزن گوشم کرد شد
درحالی که دستامو گذاشته بودم رو گوشام از اتاق زدم بیرون...این دختر صداشو از کی به ارث برده؟....
بیخیال به طرفه اتاقم رفتم همینکه در اتاقم رو باز کردم جیمین از اتاقش امد بیرون..میخواستم برم تو اتاقم که صداش  باعث شد سره جام میخ کوب بشم...
جیمین:داری از دستم فرار میکنی؟
جونگ کوک:دلیلی نمیبینم از دستت فرار کنم!
جیمین: ولی فرار میکنی جونگ کوک شی...وقتی که بچع بودیم رو یادته؟
جونگ کوک:اره...انقدر صمیمی بودیم که هرکی میدیمون فکر میکرد برادریم...
با فکر کردن به قدیما هردومون یع لبخند زدیم اما سریع محو شدن و جاش رو دوتا صورته درهم گرفت...
جیمین:چی باعث ما باهم دشمن بشیم؟
جونگ کوک: خودتون بهتراز هرکسی میدونید شاهزاده جیمین...ببخشید ولی باید برم اماده بشم
سرمو به نشونه احترام خم کرد مو با سرعت رفتم تویه اتاقم....
جیمین:
بعد از رفتن جونگ کوک منم سریع از اونجا دور شدم...درسته خیلی وقت پیشا ماباهم برادر بودیم اما الان دشمنی جاشو گرفته...تنها دلیلشم پدرم بود...تویه افکارم غرق بودم که با صدای مارنی به خودم امدم...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...